Zarządzanie
Programami

Wygrywają organizacje, które nauczyły się jak się skutecznie zmieniać i dostosowywać do wymagań rynku. Zmiany te oznaczają często gruntowną reorientację zarządzania, procesów, usług i struktury IT, fuzji i przekształceń właścicielskich, zasobów ludzkich.

W dzisiejszym świecie rozszerza się zakres zmian, a ich tempo rośnie. Tylko skuteczne zarządzanie zmianą (programem) daje szanse na uzyskanie przewagi lub ocalenie firmy.

Skuteczne Zarzadzanie Programami przedstawia sprawdzone praktyki zarządzania transformacją, korzystające z doświadczeń setek organizacji publicznych i komercyjnych.

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry strategicznej i kierowników dużych projektów. Zapoznaje uczestnika ze środowiskiem zarządczym programu i przedstawia różnice pomiędzy projektem, portfelem i programem. Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty zarządzanie programami, które są wykorzystywane do osiągania celów strategicznych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Określić model docelowy organizacji, czyli odpowiedzieć na pytanie jaka ma być organizacja po zrealizowaniu programu
 • Zbudować strukturę zarządzania zmianą strategiczną i określić poziomy decyzji a także komunikacjęw programie.
 • Ustalić zasady komunikacji pomiędzy projektami wchodzącymi w skład programu a władzą strategiczną
 • Zdefiniować dossier projektów, harmonogram programu i określić budżet.

Program szkolenia

 • Przebieg Transformacji: Identyfikowanie Programu
 • Organizacja programu – kto jest kim
 • Wizja czyli miejsce do którego należy dotrzeć
 • Przywództwo i angażowanie interesariuszy
 • Definiowanie Programu
 • Zarządzanie Transzami
 • Dostarczanie Potencjału
 • Zarządzanie korzyściami
 • Projektowanie i dostarczanie Modelu Docelowego
 • Uzasadnienie Biznesowe
 • Planowanie i kontrola
 • Zarządzanie ryzykami i zagadnieniami
 • Przebieg Transformacji: Realizowanie Korzyści
 • Zamykanie Programu
;