Omnichannel Service Design – unikalna usługa, kompleksowa oferta

Bold Brand Commerce, Logisys  oraz Grupa Nowe Motywacje połączyły siły i wprowadziły na rynek unikalną usługę – Omnichannel Service Design. Firmy te są także partnerami Omnichannel Retailing  Forum 2015 Fall Edition.

Powstanie tej związane jest z doświadczeniami wdrożeniowymi na rynku e-commerce. Wielu klientów – mimo wdrożonego systemu sprzedaży i infrastruktury IT – nadal ma trudności z integracją kanałów sprzedaży, szczególnie gdy nie dysponuje odpowiednim zapleczem logistycznym i zasobami ludzkimi.

Odpowiedź na ich potrzeby stanowi Omnichannel Service Design – oferta pozwalająca skutecznie dokonać transformacji przedsiębiorstwa w kierunku sprzedaży wielokanałowej.

Usługa skierowana jest nie tylko do przedsiębiorstw, które chcą usprawnić aktualną strategię wielokanałową, ale także firm o rozbudowanej strukturze sprzedażowej, które chciałyby zintegrować tradycyjne i elektroniczne kanały sprzedażowe, aby stworzyć spójny system, w rezultacie ukierunkowany na maksymalizację satysfakcji zakupowej.

Pomysł wziął się głównie ze zrozumienia potrzeb retailerów i procesu transformacji, a ponieważ wdrożenie filozofii omnichannel obejmuje zróżnicowane obszary działania przedsiębiorstwa, kluczowe stają się odpowiednia integracja i skoordynowanie przebiegu zmian na wszystkich płaszczyznach – dopiero połączenie tych sfer zapewnia spójność projektowania i wdrażania strategii.

Uruchomienie i integracja kanału e-commerce oraz usprawnienie łańcucha dostaw i logistyki magazynowej przekładają się na wzrost jakości obsługi klienta i polityki sprzedażowej.

Przewaga oferty wynika także z połączenia podmiotów wspierających klienta – każdy z nich posiada wieloletnie doświadczenie w swojej dziedzinie i rozumie całość procesu transformacji. Nie bez znaczenia są wartości, jakimi kierują się prowadzący przedsięwzięcie, oraz odpowiedzialność za realizację projektu – skoncentrowanie się na dostarczeniu kompleksowego rozwiązania przenosi ciężar powodzenia projektu na jednego tylko dostawcę, dzięki temu klient oszczędza czas i unika błędów komunikacji.

Dla klientów nieposiadających doświadczenia w koordynacji tego typu wielopłaszczyznowych zmian jest to rozwiązanie optymalne, zwłaszcza gdy czynnikiem krytycznym staje się bezpieczeństwo dokonywanego procesu transformacji – aspekt, który stanowi wyznacznik działań podejmowanych przez Omnichannel Service Design.

Proces rozpoczyna zdefiniowanie celów biznesowych klienta, stanowiących punkt odniesienia

w planowaniu i wdrażaniu zmiany. W fazie audytowej analizowana jest ścieżka zakupowa, system logistyczny oraz polityka obsługi klienta, umożliwiająca zaplanowanie strategii i zmian, i procesów.

Czego wymaga się ze strony klienta? Optymalnego zaangażowania.

Korzyści z wdrożenia? Usprawnienie koordynacji prac wszystkich zespołów, redukcja opóźnień czasowych wiążących się z wdrażaniem zmian organizacyjnych, minimalizacja ryzyka utraconych przychodów, a przede wszystkim – skupienie się na priorytetowych działaniach przynoszących największe efekty biznesowe.

;