Nasz zespół

powrót Grzegorz Jachna

Grzegorz Jachna
Prezes

Biografia

Współwłaściciel i współzałożyciel Nowych Motywacji. Od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Z branżą szkoleniową związany od 1994 roku. Doświadczenie z pracy z klientami indywidualnymi, rodzinami i grupami przeniósł na grunt biznesu – stworzył i rozwinął firmę skoncentrowaną
na rozwoju potencjału ludzkiego w organizacjach. Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, w której pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Izby oraz uczestniczy w pracach Komisji Jakości. Na gruncie zawodowym jest silnie zaangażowany w procesy standaryzowania usług szkoleniowych na polskim rynku.

Przywódca, który potrafi ukierunkować ludzi na osiąganie rezultatów. Łączy umiejętność procesowego myślenia, z pasją i prawdziwym zaangażowaniem w rozwój i doskonalenie organizacji. Potrafi równoważyć dążenie do celuz troską o zespół i dobre relacje.

Specjalizuje się w koncepcyjnym przygotowaniu złożonych, wieloetapowych projektów, wymagających ścisłej współpracy z Klientem. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera prace zespołów merytorycznych.

Posiada certyfikaty: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Thames Valley University – London, Erickson Professional Coach, Extended DISC, Ensize, certyfikat Project Management Associate (standard IPMA).