MISJA, WIZJA I TWORZENIE ZESPOŁU

Artykuł jest częścią cyklu artykułów opisujących doświadczenia Team Brunel w ramach Volvo Ocean Race

MISJA I WIZJA

Wyznaczenie misji z reguły stanowi problem na poziomie organizacji; z drugiej strony rozważenie misji zespołu jest ciekawszym zagadnieniem. Misja odzwierciedla powód istnienia zespołu. Odpowiada na pytanie: „Co stanowi cel zespołu jako całości?”. Oświadczenie misji wyraża cel zespołu w sposób krótki i zwięzły. Podsumowuje cele zespołu oraz to, co sobą reprezentuje. Mimo to oświadczenia misji grupy czy organizacji często widnieją jedynie na papierze, choć ludzie odczuwają domniemaną bądź wyraźną potrzebę bycia użytecznym oraz stanowienia znaczącego wkładu dla większej całości.

Inspirująca, wspólna misja może pomóc zaspokoić te potrzeby. Znamy już zespoły, których członkowie – zainspirowani taką misją – mimo wydłużonego czasu pracy pod presją oraz braku wystarczających środków osiągały dobre wyniki. Dzielenie wspólnej misji zapewnia odpowiedni kierunek oraz zaangażowanie. Członkowie grupy są bardziej zmotywowani, dzięki czemu potrafią spojrzeć poza różnice w zdaniu – większą wagę stanowi wspólne dobro. Świetna misja zapewnia poczucie wspólnoty oraz połączenie sił członków grupy, może również służyć jako sposób komunikowania się z otoczeniem zespołu.

OKREŚLENIE MISJI ZESPOŁU

Oto kilka pytań pomagających ustalić misję zespołu:

  • Kim jesteśmy?
  • Co sobą reprezentujemy?
  • Jaki jest nasz cel?
  • Jakie ideały towarzyszą nam w pracy?
  • Jakie są nasze rdzenne wartości oraz podstawowe zasady?
  • W jaki sposób nawiązujemy do naszych rdzennych wartości oraz podstawowych zasad organizacji do której należymy?

TWORZENIE ZESPOŁÓW

Stosunki międzyludzkie są bardzo ważne; jeśli nie ma dopasowania, niezależnie od tego, jak utalentowani byliby członkowie grupy – nigdy nie będą w stanie wyzwolić w pełni swojego potencjału. Musisz zaufać swojej załodze i kierować nią tak, aby mogła się rozwijać.


“Spełniony zespół doświadczy otarć. Ale optymalnie zespół przetrze się w czasie treningów a nie w trakcie wyścigu, pod presją regat na łodzi.”
Anje-Marijcke van Boxtel, Schouten Global, trener Zespołu Brunel

;