Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
dla Managerów

„Dlaczego inni nie są normalni, tak, jak JA?” – jak często towarzyszy Ci ta myśl, bądź słyszysz ją od znajomego menedżera?

Projekt skierowany jest do menedżerów i liderów, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie o metody skuteczne w motywowaniu pracowników z różnych pokoleń.

Rozwój technologiczny i demograficzny zmienił biznes. Zmienił się styl życia i pracy, sposób komunikacji, podejście do pracy, autorytetów i hierarchii, zmienił się sam pracownik. Po raz pierwszy w historii na rynku pracy obecne są trzy pokolenia (BB, X, Y) i pojawia się czwarte (Z/C). Menedżerom coraz trudniej jest zarządzać pracownikami różniącymi się od nich samych.

Młodzi pracownicy są dobrze wykształceni, otwarci na zmiany, jednocześnie pracodawcom trudno jest zbudować ich lojalność i zaangażowanie, postrzegają „młodych” jako roszczeniowych i szybko zniechęcających się. Starszym pracownikom, lojalnym i obowiązkowym zdarza im się popadać w narzekactwo, zniechęceni oraz sztywność wobec zmian.

Sytuacja ta wymaga od menedżerów zmiany stylu zarządzania, większej elastyczności i uważności na pracownika.

Udział menedżerów w szkoleniu daje możliwość rozwoju umiejętności motywowania poprzez zindywidualizowane podejście do pracownika z uwzględnieniem specyfiki pokoleniowej.

Uczestnicy szkolenia szczególnie cenią sobie możliwość: zdobycia wiedzy na temat różnych pokoleń, metod ich motywowania, otrzymanie i przećwiczenie praktycznych narzędzi, możliwość doskonalenia umiejętności i wymiany dobrych praktyk w oparciu o casy z realności menedżerskiej.

Współczesny rynek pracy w Polsce ulega nieustannym przemianom bezpośrednio oddziałującym na kluczowe obszary zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym trendów, który aktualnie wychodzi na pierwszy plan, jest to, że swoją karierę zawodową rozpoczynają przedstawiciele młodego pokolenia, którzy w miejscu pracy podejmują współpracę ze starszymi, bardziej doświadczonymi pracownikami. W takich okolicznościach dochodzi do konfrontacji odmiennych wartości, zachowań, przekonań i stylów pracy, dlatego konieczne jest tworzenie wolnej od uprzedzeń, czy dyskryminacji przestrzeni sprzyjającej wymianie poglądów, otwarciu się na nowe perspektywy, wzajemnemu zrozumieniu oraz wykorzystywaniu mocnych stron poszczególnych pracowników.

W zróżnicowanym wiekowo zespole drzemie ogromny potencjał, z którego można czerpać wyłącznie wtedy, gdy zastosuje się odpowiednie metody zarządzania zasobami ludzkimi. W jaki sposób menedżerowie mogą poszerzać swoją wiedzę na ten temat? Z pomocą przychodzą kursy i szkolenia skutecznego zarządzania firmą, w której kadra pracownicza składa się z przedstawicieli różnych pokoleń.

Multigeneracyjność – jak zarządzać pracownikami w różnym wieku?

Wielopokoleniowości w organizacji nie powinno się traktować jako zagrożenia, ale szansy, z której warto skorzystać. Jednak, aby w praktyce odkryć wszystkie atuty wynikające z multigeneracyjności, konieczne jest mądre zarządzanie zespołem, a jest to wyzwanie, któremu podołają tylko profesjonalnie wyszkoleni liderzy. Nasze kursy szkoleniowe pozwalają zdefiniować główne atuty pracowników z poszczególnych pokoleń, to także ogromna pomoc w zakresie trafnej identyfikacji potrzeb każdej grupy wiekowej i oddziałujących na nią motywatorów. Te kursy zarządzania ludźmi, skupiające się na specyfice pokoleniowej, zachęcają do wyjścia poza stereotypową klasyfikację pokoleniową oraz promują równość i różnorodność, w których tkwi ogromna siła.

Proces

Zarządzanie-pokoleniami-AR
 1. Zadanie przedszkoleniowe – analiza mojego zespołu i zdefiniowanie wyzwań w obszarze zarządzania tym zespołem.
 2. Warsztat 2 dni
  • Wprowadzenie do zarządzania różnorodnością
  • Różnorodność pokoleniowa – motywowanie dostosowane do potrzeb różnych generacji.
   • Charakterystyka pokoleń – podobieństwa i różnice.
   • Wyzwania menedżera w zarządzaniu pokoleniami – jak motywować pracowników z poszczególnych pokoleń?
   • Pozafinansowe metody budowania zaangażowania i lojalności pracowników z pokolenia Y i Z – przegląd działań stosowanych przez bezpośrednich przełożonych oraz organizacje.
  • Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym – studium przypadku.
  • Rozmowy motywujące – mapa działania w sytuacji napięć i konfliktów.
  • Rozwijanie pracowników, jako narzędzie motywowania.
  • Rekrutacja – jak badać i weryfikować kompetencje pracowników z różnych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia Y i Z.
 3. Zadanie wdrożeniowe – opracowanie strategii zarządzania swoim zespołem na podstawie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas szkolenia

Doświadczenie

„Zarządzanie pokoleniami” jest jednym z nowszych programów Nowych Motywacji, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem wśród klientów. Prowadziliśmy projekty o tej tematyce między innymi dla:

 • PKO BP S.A.
 • BZWBK
 • Geoban
 • Nordea Bank
 • Credit Agricole
 • Pepsi
 • Tauron
;