Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
dla Managerów

„Dlaczego inni nie są normalni, tak, jak JA?” – jak często towarzyszy Ci ta myśl, bądź słyszysz ją od znajomego menedżera?

Projekt skierowany jest do menedżerów i liderów, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie o metody skuteczne w motywowaniu pracowników z różnych pokoleń.

Rozwój technologiczny i demograficzny zmienił biznes. Zmienił się styl życia i pracy, sposób komunikacji, podejście do pracy, autorytetów i hierarchii, zmienił się sam pracownik. Po raz pierwszy w historii na rynku pracy obecne są trzy pokolenia (BB, X, Y) i pojawia się czwarte (Z/C). Menedżerom coraz trudniej jest zarządzać pracownikami różniącymi się od nich samych.

Młodzi pracownicy są dobrze wykształceni, otwarci na zmiany, jednocześnie pracodawcom trudno jest zbudować ich lojalność i zaangażowanie, postrzegają „młodych” jako roszczeniowych i szybko zniechęcających się. Starszym pracownikom, lojalnym i obowiązkowym zdarza im się popadać w narzekactwo, zniechęceni oraz sztywność wobec zmian.

Sytuacja ta wymaga od menedżerów zmiany stylu zarządzania, większej elastyczności i uważności na pracownika.

Udział menedżerów w szkoleniu daje możliwość rozwoju umiejętności motywowania poprzez zindywidualizowane podejście do pracownika z uwzględnieniem specyfiki pokoleniowej.

Uczestnicy szkolenia szczególnie cenią sobie możliwość: zdobycia wiedzy na temat różnych pokoleń, metod ich motywowania, otrzymanie i przećwiczenie praktycznych narzędzi, możliwość doskonalenia umiejętności i wymiany dobrych praktyk w oparciu o casy z realności menedżerskiej.

Proces

Zarządzanie-pokoleniami-AR
 1. Zadanie przedszkoleniowe – analiza mojego zespołu i zdefiniowanie wyzwań w obszarze zarządzania tym zespołem.
 2. Warsztat 2 dni
  • Wprowadzenie do zarządzania różnorodnością
  • Różnorodność pokoleniowa – motywowanie dostosowane do potrzeb różnych generacji.
   • Charakterystyka pokoleń – podobieństwa i różnice.
   • Wyzwania menedżera w zarządzaniu pokoleniami – jak motywować pracowników z poszczególnych pokoleń?
   • Pozafinansowe metody budowania zaangażowania i lojalności pracowników z pokolenia Y i Z – przegląd działań stosowanych przez bezpośrednich przełożonych oraz organizacje.
  • Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym – studium przypadku.
  • Rozmowy motywujące – mapa działania w sytuacji napięć i konfliktów.
  • Rozwijanie pracowników, jako narzędzie motywowania.
  • Rekrutacja – jak badać i weryfikować kompetencje pracowników z różnych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia Y i Z.
 3. Zadanie wdrożeniowe – opracowanie strategii zarządzania swoim zespołem na podstawie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas szkolenia

Doświadczenie

„Zarządzanie pokoleniami” jest jednym z nowszych programów Nowych Motywacji, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem wśród klientów. Prowadziliśmy projekty o tej tematyce między innymi dla:

 • PKO BP S.A.
 • BZWBK
 • Geoban
 • Nordea Bank
 • Credit Agricole
 • Pepsi
 • Tauron
;