Soft skills 4 Project Managers

Rola Project Managera jest jedną z najbardziej wymagających ról w organizacjach. Z jednej strony wymaga ona wysokich kompetencji analitycznych i organizacyjnych, z drugiej – niezwykłej sprawności interpersonalnej w negocjacjach, budowaniu relacji i współpracy. W rolę PM wpisane jest mediowanie i oddziaływanie na złożony system otoczenia projektu, w którym priorytety interesariuszy niekoniecznie są spójne. Jednocześnie, w odniesieniu do zespołu projektowego PM ma ograniczoną władzę formalną, a każdy kolejny projekt wymaga przecierania na nowo szlaków komunikacyjnych z zespołem. W tej sytuacji, budowanie zaangażowania, kształtowanie współpracy w zespole oraz egzekwowanie odpowiedzialności wymaga dużego kunsztu.

W naszej propozycji adresowanej do PM-ów koncentrujemy się na budowaniu siły osobistej płynącej ze świadomości swoich talentów (i ograniczeń) oraz praktycznym wykorzystaniu narzędzi  wpływu w relacjach z interesariuszami i zespołem projektowym.

Proces

 1. Kick Off zdalny: Rama Rezultatu – precyzowanie celów rozwojowych
 2. Pre-work: wypełnienie analizy DISC (on-line)
 3. Warsztat „Siła osobista menedżera projektu” 2 dni [Autorytet Menedżera Projektu/Osobiste zasoby – typologia DISC/Autoprezentacja/Angażowanie zespołu projektowego]
  1. Zadanie wdrożeniowe
  2. Teleklasa – autoprezentacja i budowanie autorytetu
 4. Warsztat „Negocjacje i współpraca” 2 dni [Zasady negocjacji/ Elastyczność komunikacyjna/Współpraca z interesariuszami/Wywieranie wpływu]
  1. Zadanie wdrożeniowe
  2. Teleklasa – „znaki rozpoznania” i docenianie
 5. Warsztat „Współpraca z zespołem projektowym”2 dni [ Efektywne prowadzenie spotkań/Stymulowanie kreatywności zespołu/Zarządzanie złożonością – gra Lunaris]
  1. Zadanie wdrożeniowe
  2. Podsumowanie online

Doświadczenie

Prowadziliśmy projekty o tej tematyce dla:

 • Credit Agricole
 • CB S.A.

Objęły one w sumie około 100 uczestników

Strona w budowie

;