Program dla trenerów

Większość organizacji na rynku doświadcza obecnie sytuacji, które wymagają szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie i dopasowywania struktur i sposobów działania. Skutkuje to również potrzebą zmian na poziomie zachowań i kompetencji pracowników. W wielu wypadkach najsprawniej ten proces mogą wesprzeć osoby z wewnątrz organizacji, znające świetnie specyfikę firmy i posiadające wiedzę ekspercką w danym obszarze. Są to osoby, które nadal przede wszystkim zajmują się swoim obszarem specjalizacji, ale oprócz tego mogą również prowadzić zajęcia szkoleniowe dla innych osób wewnątrz organizacji.

Głównym problemem jest często fakt, że osoby te, pomimo że są ekspertami w swojej dziedzinie, nie posiadają kompetencji do rozwijania kompetencji u innych osób i przez to proces bywa mało efektywny. Również specyfika uczenia osób dorosłych stanowi dodatkowe wyzwanie dla osób, które nie miały wcześniejszego doświadczenia w pracy szkoleniowej. Osoby dorosłe potrzebują właściwego podejścia, zróżnicowanych form pracy szkoleniowej i dobrze przygotowanego trenera, który będzie dla nich autorytetem.

Dlatego proponujemy program rozwojowy dla ekspertów – nie trenerów, którego celem będzie przede wszystkim podniesienie efektywności oraz zwiększenie atrakcyjności i różnorodności prowadzonych przez nich zajęć szkoleniowych.

Proces

Zadanie przedszkoleniowe

 • Kwestionariusz online nt. Preferowanych stylów uczenia się

Sesja szkoleniowa 1 dzień lub 2 dni

 • Rola trenera i niezbędne kompetencje
 • Budowanie autorytetu trenera
 • „Mocne otwarcie szkolenia” – funkcje i elementy
 • Specyfika uczenia się ludzi dorosłych – style uczenia się
 • Projektowanie szkoleń – etapy i struktura
 • Komunikacyjne kompetencje trenera (precyzja komunikacji, autentyczne słuchanie, praca pytaniami)
 • Konstruktywna informacja zwrotna w procesie uczenia – wzmacniająca i rozwojowa
 • Wprawki trenerskie: prowadzenie mini wykładu (prezentacji / instruktażu), moderowanie dyskusji, prowadzenie ćwiczeń grupowych

Praca z grupą szkoleniową – radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Zadanie wdrożeniowe

 • Zaprojektuj nowy program szkoleniowy lub przeprojektuj istniejący program szkoleniowy zgodnie z zasadami poznanymi na szkoleniu
 • Przeprowadź szkolenie i dopytaj uczestników o feedback
 • Dokonaj samooceny wg arkusza samooceny poszkoleniowej

Follow up

 • Superwizja grupowa metodą w formule Action Learning, praca na realnych case’ach. Uczestnicy po zrealizowaniu zadania wdrożeniowego i doświadczeniach z poprowadzonego własnego szkolenia prezentują sytuację szkoleniową, która stanowiła dla nich wyzwanie. Reszta grupy szuka rozwiązań, jednocześnie ucząc się postępowania w tego typu sytuacjach.

Doświadczenie

Prowadziliśmy projekty o tej tematyce miedzy innymi dla

 • Nordea
 • Euroclear
 • Żywiec – Zdrój
 • BPH
 • Perkin Elmer
 • Asseco Poland
 • Amrest
 • UBS
 • Tesco
 • JMP
;