Coachingowy Trening Sprzedażowy (CTS)

Na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się rola, jaką pełni manager sprzedaży. Dzisiaj dobry manager , oprócz nadawania i rozliczania celów, potrafi także rozwijać umiejętności sprzedażowe swoich pracowników. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza, gdy w codziennej pracy jedno zadanie goni kolejne.

Myśląc o osobach, które chcą mieć proaktywny zespół sprzedawców, stworzyliśmy program Coachingowego Treningu Sprzedażowego.

Ten sposób pracy jest mocno powiązany z bezpośrednim zarządzaniem i wdrażaniem określonych zachowań. Jego celem jest wspieranie pracowników w stosowaniu określonych zachowań wymaganych w realnej sytuacji z klientem. Udział w treningu przekłada się na zwiększenie wyników finansowych. Narzędzia używane w tym procesie to obserwacja, rzetelna ocena, dobrze ukierunkowana praktyka i systematyczne informacje zwrotne na temat osiąganych celów, dzięki którym pracownik osiąga określone rezultaty.

Proces

Coachingowy-Trening-Sprzedaży
 1. Kick Off zdalny: Film zapraszający i wyjaśniający znaczenie oraz korzyści z udziału w warsztatach.
 2. Pre-work:
 • Część I – Przeczytanie materiałów dotyczących zarządzania sytuacyjnego wg. K. Blancharda
 • Część II-  Dokonanie analizy zespołu pod kątem etapów rozwoju pracowników w zadaniu.
 1. Warsztat „Coachingowy Trening Sprzedażowy” 2 dni

Dzień 1.

 • Coaching w pracy managera- zasady pracy w odniesieniu do mapy zarządzania sytuacyjnego
 • Praktyczny trening umiejętności w realności zawodowej managera
 • Techniki przydatne w pracy w stylu coachingowym

Dzień 2

 • Znaczenie umiejętności sprzedażowych szefa, jako źródła budowania wiarygodności
 • Praktyczny trening umiejętności w realności zawodowej managera
 • Trudne sytuacje w trakcie realizacji coachingu
 1. Zadanie wdrożeniowe zgodnie z zaplanowanymi Działaniami Rozwojowymi

Doświadczenie

 • BZ WBK
 • PZU
;