Budowa współpracy
międzydziałowej

Efektywna współpraca między działami w dużych organizacjach (w których pracowników liczy się nie tyle w dziesiątkach co w setkach i tysiącach) to zwykle duże wyzwanie dla Zarządu i  kadry menedżerskiej Wewnętrzne struktury często samodzielnie wytwarzają normy i niepisane standardy funkcjonowania odrębne od stylów działania pozostałych jednostek.

Ciężko wtedy o efekt synergii we współpracy, zdarza się że dobre praktyki pozostają w kompetencjach jednego pionu nie będąc rozpowszechnianymi na całą organizację, niekiedy pracownicy w różnych częściach organizacji pracują równolegle nad rozwiązaniami podobnych problemów, nie wiedząc o sobie wzajemnie. Tak szeroki kontekst tematu stanowi wyzwanie dla całej organizacji i rozwiązanie powinno być również planowane szeroko.

Succes Story – Duży bank

Sytuacja

Z wyzwaniem związanym z poziomem współpracy będącym poniżej oczekiwań Zarządu zetknęliśmy się w jednym, z dużych, ogólnopolskich Banków uniwersalnych. Dodatkowo Zarządowi zależało na włączeniu w obieg codziennej współpracy nie tylko wszystkich pionów w Banku, ale też wszystkich pracowników firm-córek z grupy kapitałowej. Bank stawiał na długotrwałe relacje z Klientami, przyjazną obsługę i profesjonalne doradztwo co na poziomie Klienta było sprawnie realizowane jednak współpraca miedzy pionami pozostawiała sporo do życzenia tak z powodu luźnej atmosfery jak  i sporego „obszaru niedopowiedzenia” wynikającego z przyjętej, międzynarodowej kultury organizacyjnej.

Menedżerowie stanowili grupę ze średnio 8 letnim stażem w organizacji, średni wiek wynosił 42 lata, ich poziom kompetencji był zdecydowanie wysoki i wyraźnie zauważalne było zniechęcenie klasycznymi działaniami szkoleniowymi.

Myśląc o całościowym oddziaływaniu postanowiliśmy objąć projektem kadrę najwyższych menedżerów w całej organizacji. Szukaliśmy działań, które mogły być inspirujące, oddziaływujące na postawy kadry menedżerskiej i łączyły rozwojowe działania pozaszkoleniowe z nową technologią.

Przebieg

  • Przez cały rok uczestnikom towarzyszyła platforma online stanowiąca centralną oś komunikacyjną w projekcie. Tu uczestnicy znajdowali informacje logistyczne, materiały merytoryczne i mogli wymieniać się praktykami. W ciągu projektu uczestnicy wyświetlili ponad 2450 materiałów merytorycznych na platformie.
  • Otwarciem projektu była całodniowa konferencja w oparciu inspirujące bloki tematyczne nawiązujące do kluczowych wartości. Celem jej było pokazanie całościowego kierunku myślenia o wizerunku menedżera i przedstawienie metod pracy w ciągu roku
  • Uczestnicy brali udział w jednodniowych warsztatach nt roli współpracy i jej konsekwencji dla organizacji
  • W regularnych odstępach czasu uczestnicy otrzymywali zadania na platformie online – zachęcające do pracy w podzespołach ale też do indywidualnego zapoznawania się z nowymi treściami. „Pigułki wiedzy” złożone były ze streszczeń najważniejszych książek menedżerskich polsko i angielsko języcznych, wykładów video oraz artykułów tematycznie związanych z aktualnie „wdrażaną” wartością.
  • Uczestnicy brali udział w fakultatywnych warsztatach praktycznych, realizowanych w całości na bazie symulacji i gier biznesowych których celem było obrazowanie złożonych procesów zarządczych i inspirowanie do weryfikacji osobistych postaw
  • Uczestnicy mieli też do dyspozycji dodatkową możliwość treningu za pomocą naszej autorskiej aplikacji Video Coach na smartfony umożliwiającej trenowanie poprzez nagrywanie filmów i ich oceną – wybranych umiejętności wspierających współpracę organizacyjną

Rozwiązanie

  • Grupa 150 menedżerów objęta została rocznym programem oddziaływań w celu wdrożenia w codzienną praktykę wspólnego wzorca postepowania menedżera w oparciu o wyodrębnione kluczowe wartości: współpracę – synergia – kooperacja – efektywność.
  • Program miał inspirować do modyfikacji postaw i w konsekwencji zmiany zachowań – uczestnictwo było dobrowolne
  • Kluczowym założeniem było kaskadowanie postaw z menedżerów na ich podwładnych w toku codziennej pracy zarządczej
;