Akademia Managera
Praktyk Manager

Akademia Zarządzania przeznaczona jest najczęściej dla wszystkich menedżerów danej organizacji. Uczestnicy poznają od praktycznej strony kluczowe dla efektywności menedżerskiej zagadnienia zarządzania zadaniami, zespołem oraz rozwojem pracowników. Często wiedza zarządcza kadry (niezależnie od stażu pracy) w organizacjach jest intuicyjna, nieuporządkowana albo bardzo specjalistyczna.

Udział menedżerów w Akademii Zarządzania daje organizacji możliwość uporządkowania i profesjonalizacji wiedzy o zarządzaniu, wprowadzenia jednolitego rozumienia procesów i zadań menedżera w organizacji oraz uwspólnienia rozumienia pojęć  zarządczych. Dzięki temu łatwiej ze sobą rozmawiać, współpracować i uzyskiwać efekt synergii na poziomie działów i całej organizacji. Uczestnicy, bardzo też cenią sobie możliwość wymiany dobrych praktyk zarządczych w ramach różnych spojrzeń na organizację.

Proces

Szkolenia kompetencyjne Akademia-Menedżera AT
 1. Kick Off 1 dzień – Gra Enterprice 2.0
 2. Warsztat 2 dni [Zadania i odpowiedzialność menedżera / Zarządzanie Zorientowane na Rezultaty /Cykl komunikacji Zarządczej / Informacja Zwrotna jako praktyczne narzędzie zarządcze ]
  1. Zadanie wdrożeniowe
  2. Webinarium – typologia zachowań
 3. Warsztat 2 dni [Zarządzanie Sytuacyjne, Cykl Rozmów Dyscyplinujących, Coachingowy Styl zarządzania]
  1. Zadanie wdrożeniowe
  2. Teleklasa – „znaki rozpoznania” i docenianie
 4. Warsztat 2 dni [Współpraca w zespole, Fazy rozwoju zespołu, Efektywność Zebrań, Angażowanie pracowników: przywództwo wszechstronne]
  1. Zadanie wdrożeniowe
  2. Podsumowanie online

Doświadczenie

Akademia Zarządzania jest jednym ze sztandarowych cyklów szkoleniowych Nowych Motywacji. Prowadziliśmy projekty o tej tematyce miedzy innymi dla

 • PKO BP
 • Jeronimo Martins Polska
 • Capgemini
 • Danone
 • Internatinal Paper
 • Asseco Poland
 • Wiśniowski
 • Nutricia

Często są to projekty na stałe wpisane w politykę rozwojową organizacji, o powtarzalnych cyklicznie edycjach (Jeronimo Martins Polska, PKO BP)

;