Badanie i raport

Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju – jak uczą się obecnie pracownicy?

Dowiedz się więcej

Poznaj swój typ rozwojowy

Odpowiedź na pytania i dowiedz się jakim typem rozwojowym jesteś

Poznaj wszystkie typy person rozwojowych – pobierz opracowanie poniżej

Chcesz sprawdzić jakimi personami rozwojowymi są pracownic Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami: biuro@nm.com.pl

Opis projektu:

Jako lider rynku usług rozwojowych, wspólnie z firmą badawczą Mobile Institute, prowadzimy badanie – Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju – jak uczą się obecnie pracownicy?, które ma pomóc w zaprezentowaniu prawdziwego obrazu rynku usług rozwojowych w obszarze umiejętności miękkich. Badanie prowadzone jest zarówno na pracownikach organizacji ze szczególnym uwzględnieniem największych podmiotów i korporacji, jak i na specjalistach HR, którzy w organizacjach tych odpowiadają za obszar rozwoju kompetencji pracowniczych i dostarczanie odpowiednich oraz efektywnych rozwiązań w tym obszarze.

Chcemy poznać obie perspektywy, by po porównaniu wyników móc zaprezentować rzetelne informacje dotyczące niezbędnych obecnie kompetencji, obszarów tematycznych i form oraz oczekiwań samych pracowników, a także wiedzy, jaką na ten temat posiadają specjaliści HR, którzy decydują o doborze najbardziej skutecznych i odpowiadających na potrzeby zatrudnionych rozwiązań. Efektem prowadzonego badania będzie raport prezentujący obie perspektywy, opracowane persony pracowników uczących się, które pozwolą nie tylko na poznanie własnych predyspozycji i motywacji zatrudnionych do dalszego rozwoju, ale także ułatwią dobór najbardziej odpowiednich rozwiązań, wpływających na efektywność pracy.

Cele projektu:

  • poznanie znaczenia miękkich form rozwojowych dla podnoszenia kompetencji pracowników
  • zdobycie wiedzy, jakie formy rozwojowe są pożądane przez pracowników?
  • poznanie istotnych i preferowanych obszarów tematycznych z zakresu umiejętności miękkich
  • stworzenie person pracowników uczących się
  • poznanie perspektywy specjalistów HR, na temat potrzeb pracowników w obszarze umiejętności miękkich i preferowanych przez nich form dostarczania tej wiedzy
  • dostarczenie rynkowi rzetelnych informacji pochodzących od wszystkich zainteresowanych stron procesów rozwojowych w organizacjach

Grzegorz Święch

Wiceprezes i Partner w firmie szkoleniowej Nowe Motywacje

„Od lat doradzamy organizacjom w obszarze dostarczania skutecznych form rozwojowych, wpływających na kompetencje zatrudnionych i znacząco wyprzedzających zmieniające się potrzeby rynku. Posiadając wiedzę i wieloletnie doświadczenie zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badania i przygotowanie raportu, które w niestandardowy sposób podchodzą do kwestii potrzeb i oczekiwań zatrudnionych w obszarze umiejętności miękkich i niezbędnych obecnie form rozwojowych. Biorąc pod uwagę założenia, które przyświecały nam przy tworzeniu kwestionariuszy oraz poszczególnych elementów badania, które zostaną wykorzystane do przygotowania raportu, wiemy, że będzie to pierwsza tak dogłębną analiza rynku szkoleniowego w obszarze miękkich form rozwojowych (szkoleń). Poza kwestionariuszem skierowanym do pracowników, również największych organizacji, dużych organizacji oraz do samych HR-owców, przeprowadzimy warsztat, z którego wnioski również zostaną zaprezentowane w przygotowywanym raporcie. Na podstawie zebranych danych przygotujemy persony prezentujące typy pracowników uczących się oraz test, którego wypełnienie pozwoli zatrudnionym na odkrycie, jakim typem pracownika jestem i jak powinienem podchodzić do kwestii podnoszenia własnych kwalifikacji oraz wypełniania luk kompetencyjnych. Organizacjom zaś pozwoli zobaczyć jaki styl uczenia się, jest dominujący w organizacji i na tej podstawie lepiej projektować programy rozwojowe. Mamy nadzieję, że przygotowywane przez nas opracowanie pozwoli na szerokie spojrzenie i dostarczanie skutecznych rozwiązań, umożliwiających sprawne przekazywanie i wdrażanie zdobywanych umiejętności w praktyce.”

„Rok 2021, czyli kolejny rok pandemii, był pełen wyzwań dla biznesu. Wszyscy inaczej żyjemy, inaczej pracujemy i inaczej podchodzimy do naszego rozwoju. Gdy na początku pandemii zrealizowaliśmy w Mobile Institute badanie dotyczące wpływu Covid-19 na Polaków, okazało się, że 40% z nas – mówiąc kolokwialnie – chciało sobie „odpuścić” i przeczekać biernie ten trudny okres, 28% zmagało się z poczuciem bezsensu z pracy bądź życiu prywatnym, a zaledwie 1/3 uznała, że to dobry moment, żeby coś zmienić, rozwijać się, pójść do przodu. To było bardzo niepokojące. Mając w pamięci te wyniki, bardzo się ucieszyłam, gdy rok później Nowe Motywacje zaproponowały Mobile Institute realizację badania w temacie tego, czy i jak Polacy się rozwijają, czego oczekują i jak zmieniły się preferencje odnośnie form i tematyki szkoleń. Mamy nadzieję, że prowadzone obecnie badanie, w którym ankietowani, to zarówno sami zatrudnieni, jak i specjaliści HR, dostarczy nam bardziej optymistyczne informacje i pokaże jak faktycznie wygląda obecnie sytuacja, dotycząca potrzeb w obszarze form rozwojowych oraz na co biznes powien się przygotować w niedalekiej przyszłości.”

Katarzyna Czuchaj-Łagód

Dyrektorka Zarzadzająca Mobile Institute

Aneta Dzięciołowska

Koordynatorka projektu badawczego