Integrated Learning

Zmiany na rynku usług szkoleniowych następują głównie w odpowiedzi na pojawiające się trendy, rozwój nowoczesnych technologii oraz nowe potrzeby konsumentów i firm. Najczęściej zmieniają się formy i metody szkoleń oraz wykorzystywane narzędzia. Aktualnie prym wiedzie Integrated Learning – trend zakładający kompleksowe podejście do procesu przekazywania wiedzy i umiejętności.
System szkoleń ewoluuje. Zmienia się świat, zmieniają technologie, zmienia się człowiek – jego potrzeby, możliwości, percepcja, procesy uczenia i sposoby przyswajania wiedzy. W związku z tym nowoczesne szkolenia są projektowane w taki sposób by nie tylko trafić do odbiorcy z przekazem i zaangażować go w proces uczenia, ale głównie by zapaść w jego pamięć i dostarczyć łatwych do wdrożenia w praktyce umiejętności.
Odpowiedzią na aktualne potrzeby organizacji jest Integrated Learning (IL) – metoda nowoczesnego procesu uczenia, który odbywa się w oparciu o doświadczenia zawodowe uczestników i w ramach wykonywanej przez nich pracy. Zakłada ona realne zaangażowanie w proces szkolenia nie tylko w trakcie jego trwania, ale także przed i po. Przekłada się to na wieloetapowy proces nauczania, rozciągnięty w czasie i dostosowany do realiów życia zawodowego uczestnika. W praktyce to integracja tradycyjnych metod szkoleniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii z jednoczesnym przekształceniem jednorazowego wydarzenia (szkolenie na sali) w dłuższy proces (uczenie w środowisku zawodowym). A wszystko to po to by móc korzystać z szerokiej gamy dostępnych narzędzi jednocześnie odpowiednio dopasowanych do uczestnika i rodzaju szkolenia.
Istotą podejścia Integrated Learning jest przeniesienie uwagi z „sali szkoleniowej” na miejsce pracy uczestnika. Dodatkowo celem IL jest maksymalne zaktywizowanie odbiorcy i przekazanie mu wiedzy, z której może korzystać na co dzień.
 
Clasroom vs Integrated Learning
Wśród narzędzi wykorzystywanych przez trenerów w ramach IL znajdują się: webinaria, coaching (telefoniczny, e-mailowy lub osobisty), tele klasy, shadowing, e-learning połączony z wypełnianiem ankiet online, szkolenie „on the job”, „video coach”, warsztaty procesowe itd. Ważne jest również zaangażowanie przełożonych do pracy z uczestnikami, które umożliwia precyzyjne określenie celów jeszcze przed szkoleniem, omówienie głównych założeń programu treningowego oraz bieżący monitoring zadań poszkoleniowych i wsparcie wdrożenia kompetencji. Niezwykle istotna jest także rola trenera, która w przypadku IL nie polega już tylko na byciu osobą, z którą uczestnicy spotykają się w określonych odstępach czasu podczas warsztatów lub szkoleń, ale która staje się partnerem i wsparciem całego procesu rozwoju. Uczestniczy więc on we wszystkich etapach programu szkoleniowego, konsultuje wyniki i postępy prac.
Rozciągnięcie procesu treningu i objęcie nim niemal pełnej rzeczywistości zawodowej każdego uczestnika sprawia, że dzięki IL szkolenia, które jeszcze do niedawna były uważane za nudne stają się wciągającą przygodą, która efektywnie rozwija i poszerza wiedzę i umiejętności zawodowe pracowników.
Więcej o Integrated Learning przeczytacie w artykule autorstwa Andrzeja Trutkowskiego w serwisie: HRstandard.pl

;