Erasmus – „E-education”

„E-education”

Szanowni Państwo, od początku listopada 2018 rozpoczynamy pracę nad kolejnym już projektem partnerskim w ramach programu Erasmus+ pod tytułem „E-education”.
Projekt realizujemy w ramach współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji osób dorosłych.

Ponownie podejmujemy prace wraz z partnerami z Czech i Wielkiej Brytanii, pełen skład grupy to:

  • Nowe Motywacje sp. z o.o., Kraków, Polska – lider projektu
  • INSTITUT INPRO. a.s., Praha, Republika Czeska
  • UK Butterflies LTD, Bradford, Wielka Brytania.

Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestniczenia w uczeniu się przez całe życie osób dorosłych poprzez korzystanie z unikatowej platformy doradczej, dedykowanej osobom dorosłym, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary wiejskie, z mniejszych miast oraz wzrost dostępności edukacji pozaformalnej wśród osób dorosłych.

Cele szczegółowe projektu:

  • umożliwienie korzystania z edukacji pozaformalnej osobom dorosłym z mniejszych miejscowości, obszarów wiejskich, a także zachęcenie i niwelowanie barier społecznych, psychologicznych, wewnętrznych i odległościowych u osób dorosłych z mniejszymi szansami oraz mniejszymi umiejętnościami,
  • zwiększenie liczby efektywnych rozwiązań pracy doradców, edukatorów z osobami dorosłymi,
  • poprawa dostępności narzędzi edukacyjnych ułatwiających korzystanie z edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
  • stworzenie przestrzeni z otwartymi zasobami edukacyjnymi dedykowanymi osobom dorosłym.

Językiem przewodnim w projekcie będzie język angielski. Działania będą realizowane w każdym z krajów partnerskich w odpowiednim dla danego kraju języku.
Pierwsze spotkanie międzynarodowe zostało zaplanowane na 13 grudnia 2018 i odbędzie się w siedzibie firmy Nowe Motywacje sp. z o.o., lidera projektu.

Aktualizacja 13.12.2018: Spotkanie partnerów, Kraków

13 grudnia 2018 w krakowskiej siedzibie lidera projektu „E-education”, firmy Nowe Motywacje sp. z o.o. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu.

Wspólnie z Institut Inpro, a.s. oraz UK Butterflies LTD zajmowaliśmy się planowaniem szczegółów operacyjnych przyszłych działań oraz wymianą poglądów w obszarze sposobu osiągania poszczególnych rezultatów projektu.

Podczas spotkania uzgodniliśmy adekwatne kanały komunikacyjne i wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za bieżący kontakt.

Termin kolejnego spotkania międzynarodowego został ustalony na lipiec 2019.

Aktualizacja 09.07.2019: Spotkanie partnerów, Praga

9 lipca 2019 w Pradze odbyło się drugie z cyklu spotkań międzynarodowych w ramach projektu „E-education”.

Tym razem to czeski partner projektu, Institut Inpro, a.s. gościł przedstawicieli firm Nowe Motywacje sp. z o.o. oraz UK Butterflies LTD.

Partnerzy wspólnie dokonali przeglądu rezultatów pracy intelektualnej, wypracowanych w ramach pierwszego etapu projektu oraz zaplanowali działania do zrealizowania na kolejnym etapie.

Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w Bradford w styczniu 2020.

Aktualizacja 23.01.2020 Spotkanie partnerów, Bradford

23 stycznia w Bradford odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe partnerów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu.

Partnerzy wspólnie dokonali ewaluacji postępu prac w projekcie. Dokonali
przeglądu wypracowanych rezultatów i stworzyli bazę uwag i poprawek do platformy, będącą wynikiem fazy testowej.

Partnerzy zaplanowali prace nad poprawkami wynikającymi z fazy testowej, a także zaplanowali prace związane z zakończeniem projektu.

Aktualizacja 27.08.2020, Spotkanie partnerów Kraków

W związku z trwającą pandemią Covid-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo partnerów, spotkanie podsumowujące prace w projekcie odbyło się w formule online.

Podczas spotkania podsumowano działania realizowane podczas projektu przez Partnerów. Zaprezentowano ostateczną wersję platformy po uwzględnieniu poprawek wynikających z fazy testowej.

Zaplanowano również działania związane z upowszechnianiem rezultatów projektu.

Aktualizacja 30.09.2020

Zapraszamy do odwiedzenia platformy e-education!
https://e-education.com.pl/

Każdy korzystający z niej użytkownik ma możliwość zapoznania się z materiałami dostępnymi na platformie – streszczeniami, artykułami, inspirującymi filmami.

Zachęcamy też użytkowników do wykonania testu samodiagnostycznego, który pozwoli określić, które obszary kompetencyjne mogą wymagać uzupełnienia. Na podstawie otrzymanego wyniku osoba korzystająca z platformy może samodzielnie zdecydować, z jakich materiałów dostępnych na platformie będzie chciała skorzystać.

Dzięki modułowi dostępnemu dla dostawców usług, trenerzy różnych kompetencji mogą również oferować swoje usługi wszystkim, którzy poszukują wiedzy i nowych kompetencji w danym obszarze. Platforma w łatwy sposób łączy bowiem osoby myślące o własnym rozwoju i edukacji z osobami, które mogą takie usługi rozwojowe zaoferować i daje im bezpieczną przestrzeń do ich prowadzenia w środowisku online.

Aktualizacja 09.2020 Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu Bradford

W ramach projektu E-education, 2 września 2020 roku partner brytyjski zrealizował konferencję upowszechniającą rezultaty projektu w Bradford. Podczas konferencji zaprezentowany został projekt wraz z wypracowanymi przez partnerów rezultatami.

Głównym punktem wydarzenia było przedstawienie platformy projektowej, która została opracowana w trakcie trwania projektu. Podczas prezentacji platformy szczegółowo wyjaśniono funkcje platformy, główny cel platformy, oraz przewagi platformy i możliwości które stwarza.

Na zakończenie wydarzenia wszyscy uczestnicy mieli okazję porozmawiać i przekazać swoje uwagi organizatorowi i prelegentom. Spotkanie zostało poświęcone zarówno prezentacji platformy jak i innych wypracowanych w partnerstwie rezultatów projektowych ale też było pretekstem do dyskusji na temat edukacji pozaformalnej osób dorosłych. Rozmawiano o bieżących trendach w edukacji osób dorosłych a także wpływie sytuacji pandemii na świecie i jej wpływie na edukację.

Aktualizacja 10.2020 Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji upowszechniającej rezultaty projektu E-Education. Z uwagi na trwającą pandemię Covid-19 i obostrzenia sanitarne, wydarzenie odbędzie się 15.10 o godzinie 10.00 w formule zdalnej: LINK

Na wydarzenie zapraszamy szczególnie edukatorów, specjalistów związanych z doradztwem, trenerów, oraz wszystkie osoby dorosłe zainteresowane nowoczesnymi formami edukacji.
Na wydarzenie obowiązuje rejestracja.

Agenda:

• Otwarcie

• Prezentacja Nowych Motywacji i Partnerów projektu. Rola Partnerów w edukacji pozaformalnej.

• Prezentacja wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej w kontekście podnoszenia umiejętności osób dorosłych.

• Prezentacja platformy doradczej, jej funkcjonalności.

• Prezentacja łączenia na odległość użytkownika z doradcą.

• Prezentacja ogólnodostępnych treści merytorycznych zawartych na platformie przeznaczonych rozwojowi osobistemu użytkowników.

• Dobre praktyki projektowe.

• Dyskusja ekspertów.

• Sesja pytań i odpowiedzi.

• Zakończenie.

Aktualizacja 10.2020 Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu Praga

29 października 2020 partner czeski zorganizował w Pradze konferencję upowszechniającą rezultaty projektu E-education.

Głównym punktem wydarzenia było przedstawienie platformy projektowej,
która została opracowana w trakcie trwania projektu. Podczas prezentacji platformy szczegółowo wyjaśniono funkcje platformy, główny cel platformy, a także dla kogo platforma jest przeznaczona.

Na zakończenie wydarzenia wszyscy uczestnicy mieli okazję porozmawiać i przekazać swoje uwagi organizatorowi i prelegentom.

Aktualizacja 31.10.2020 – Zakończenie projektu E-Education

W dniu 31.10.2020 zakończył się projekt partnerski w ramach programu Erasmus+ pt. E-Education w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji osób dorosłych.
W skład Konsorcjum wchodziło 3 partnerów, z 3 krajów europejskich:

Nowe Motywacje Sp. z o.o., Kraków, Polska – lider projektu.
INSTITUT INPRO. a.s., Praha, Republika Czeska.
UK Butterflies LTD, Bradford, Wielka Brytania.

Wszystkim osobom i instytucjom dziękujemy za wsparcie w trakcie realizacji projektu.

Jednocześnie zapraszamy do korzystania z wypracowanych produktów dedykowanych edukacji osób dorosłych oraz wsparcia w pracy i działalności edukatorów oraz trenerów.

Zapraszamy na platformę https://e-education.com.pl/

Do zobaczenia w kolejnych projektach!

Zespół Projektowy