Erasmus – „E-education”

„E-education”

Szanowni Państwo, od początku listopada 2018 rozpoczynamy pracę nad kolejnym już projektem partnerskim w ramach programu Erasmus+ pod tytułem „E-education”.
Projekt realizujemy w ramach współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji osób dorosłych.

Ponownie podejmujemy prace wraz z partnerami z Czech i Wielkiej Brytanii, pełen skład grupy to:

  • Nowe Motywacje sp. z o.o., Kraków, Polska – lider projektu
  • INSTITUT INPRO. a.s., Praha, Republika Czeska
  • UK Butterflies LTD, Bradford, Wielka Brytania.

Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestniczenia w uczeniu się przez całe życie osób dorosłych poprzez korzystanie z unikatowej platformy doradczej, dedykowanej osobom dorosłym, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary wiejskie, z mniejszych miast oraz wzrost dostępności edukacji pozaformalnej wśród osób dorosłych.

Cele szczegółowe projektu:

  • umożliwienie korzystania z edukacji pozaformalnej osobom dorosłym z mniejszych miejscowości, obszarów wiejskich, a także zachęcenie i niwelowanie barier społecznych, psychologicznych, wewnętrznych i odległościowych u osób dorosłych z mniejszymi szansami oraz mniejszymi umiejętnościami,
  • zwiększenie liczby efektywnych rozwiązań pracy doradców, edukatorów z osobami dorosłymi,
  • poprawa dostępności narzędzi edukacyjnych ułatwiających korzystanie z edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
  • stworzenie przestrzeni z otwartymi zasobami edukacyjnymi dedykowanymi osobom dorosłym.

Językiem przewodnim w projekcie będzie język angielski. Działania będą realizowane w każdym z krajów partnerskich w odpowiednim dla danego kraju języku.
Pierwsze spotkanie międzynarodowe zostało zaplanowane na 13 grudnia 2018 i odbędzie się w siedzibie firmy Nowe Motywacje sp. z o.o., lidera projektu.

Aktualizacja 13.12.2018: Spotkanie partnerów, Kraków

13 grudnia 2018 w krakowskiej siedzibie lidera projektu „E-education”, firmy Nowe Motywacje sp. z o.o. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu.

Wspólnie z Institut Inpro, a.s. oraz UK Butterflies LTD zajmowaliśmy się planowaniem szczegółów operacyjnych przyszłych działań oraz wymianą poglądów w obszarze sposobu osiągania poszczególnych rezultatów projektu.

Podczas spotkania uzgodniliśmy adekwatne kanały komunikacyjne i wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za bieżący kontakt.

Termin kolejnego spotkania międzynarodowego został ustalony na lipiec 2019.

 

 

Aktualizacja 09.07.2019: Spotkanie partnerów, Praga

9 lipca 2019 w Pradze odbyło się drugie z cyklu spotkań międzynarodowych w ramach projektu „E-education”.

Tym razem to czeski partner projektu, Institut Inpro, a.s. gościł przedstawicieli firm Nowe Motywacje sp. z o.o. oraz UK Butterflies LTD.

Partnerzy wspólnie dokonali przeglądu rezultatów pracy intelektualnej, wypracowanych w ramach pierwszego etapu projektu oraz zaplanowali działania do zrealizowania na kolejnym etapie.

Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w Bradford w styczniu 2020.