Cykl – Poznaj persony rozwoju pracowników – Bibuzersi

To osoby, które uważają się za fachowców i specjalistów w swoich obszarach. Do działań rozwojowych podchodzą sceptycznie, dlatego podważają treści i przydatność stosowanych narzędzi. Mają wystarczająco dużo zadań i sporo dzieje się „tu i teraz”, aby jeszcze zajmować się rzeczami, które niekoniecznie będą przydatne. Dodatkowo uważają, że przełożeni nie weryfikują ich zaangażowania w działania rozwojowe, więc po co mają marnować na nie swój czas? By chcieli się rozwijać potrzebują szerokiej oferty rozwojowej, ponieważ lubią w niej przebierać i samodzielnie decydować o tym, czego się nauczą. Przymus jest dla nich największym demotywatorem do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Interesujący mógłby być dla nich indywidualny tok rozwojowy. Bibuzersi chcą decydować o konieczności własnego rozwoju i wyborze szkoleń wtedy, kiedy uznają to za sensowne. Wdrażają „nowości” do swojej codziennej pracy tylko, gdy tego chcą i widzą dla siebie korzyści z takich działań.
Wyzwaniem jest dla nich przezwyciężenie niechęci do szkoleń oraz znalezienie sensu podnoszenia kwalifikacji i udziału w programach rozwojowych. Do najbardziej interesujących ich tematów należą: współpraca w zespole, efektywna sprzedaż i obsługa klienta oraz przywództwo. Za przydatne uważają natomiast: współpracę w zespole, rozwijanie talentów i zarządzanie projektami.
Największą ich grupę stanowią kobiety – 55%. Większość przedstawicieli Bibuzersów to osoby w wieku 25-34 – 65%, żyjące w dużych miastach (od 200 do 500 tysięcy mieszkańców), raczej dobrze określające swoją sytuację materialną. Największa ich grupa posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz średnie – odpowiednio 31% i 30%. Bibuzersi głównie zajmują stanowiska handlowe/sprzedażowe oraz dyrektorskie i pracują na podstawie umowy o pracę w firmach zatrudniających do 250 pracowników oraz od 251 do 500 osób. To osoby, które próbują nowych rozwiązań i starając się wychodzić naprzeciw poszukują nowych rozwiązań. Cenią fachowość, eksperckość oraz jakość.
Do efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych Bibuzersów niezbędne jest zapewnienie im dostępu do form mieszanych, artykułów, podcastów i nagrań wideo, a także do wideo-mentoringu, szkoleń wewnętrznych, ale również e-warsztatów. Warto zatem postawić na różnorodność form, by każdy przedstawiciel tej grupy znalazł coś dla siebie. By odpowiednio zmotywować ich do podnoszenia kwalifikacji należy zaoferować im przynajmniej płatny dzień szkoleniowy oraz bogatą ofertę form rozwojowych. Odpowiedzią na fachowość i potrzebę planowania tej grupy pracowników, może okazać się również tworzenie dla nich długoterminowych programów rozwojowych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb, w trakcie których prowadzący będą poświęcać im czas oraz uwagę, a także dzielić się fachową wiedzą z interesującego Bibuzersów obszaru. Warto również inwestować w pogłębianie ich umiejętności w obszarze efektywnej sprzedaży i zarządzania projektami poprzez rozwijanie dodatkowych, ale powiązanych z nimi obszarów.

Pełne opracowanie person oraz quiz pozwalający na stwierdzenie jaką personą rozwoju jest dany pracownik są dostępne na stronie badania: https://nowemotywacje.pl/kompetencje-miekkie-i-potrzeba-ich-rozwoju-jak-ucza-sie-obecnie-pracownicy/

;