Negocjacje biznesowe

Podstawowe założenia programowe:

 • Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywnymi rozumianymi jako metody uczenia się w oparciu o doświadczenie.
 • Zaangażowanie uczestników w samodzielne stosowanie poznawanych metod i technik.
 • Kompetencje specjalistyczne i osobiste, rozwijane są na trzech poziomach: wiedzy, umiejętności i postaw.
 • Warsztaty prowadzone są z uwzględnieniem współczesnej wiedzy z zakresu kształcenia osób dorosłych.

Narzędzia / metodyki poznawane w trakcie warsztatu:

Nasza propozycja szkoleniowa opiera się na założeniu, że efektywność w prowadzeniu negocjacji warunkują trzy grupy czynników:

 • Techniki negocjacyjne – czyli znajomość reguł gry. Wysoka sprawność negocjacyjna nie polega na umiejętności manipulacji czy też „byciu twardym”. Sprawny negocjator łączy w swoim działaniu umiejętności szachisty (logiczne myślenie, dokonywanie mądrych wymian, łączenie wielu aspektów, przewidywanie, itp.) i pokerzysty (np. umiejętność czytania i wysyłania sygnałów). Elementem technik są również techniki efektywnego przygotowania
  się do negocjacji. Zatem negocjacje to gra bazująca na znajomości szeregu reguł, technik
  czy strategii. Kto je lepiej zna i sprawniej się nimi posługuje ten osiąga więcej w negocjacjach.
 • Efektywność osobista negocjatora – są to cechy, predyspozycje oraz bazowe kompetencje społeczne i psychologiczne, takie jak:
  • Wysoka sprawność komunikacyjna – warunkuje np. Umiejętność badania potrzeb
   i możliwości partnerów negocjacyjnych, czy przekonujące argumentowanie.
  • Asertywna postawa, pewność siebie i radzenie sobie ze stresem – ma istotny wpływ
   na każdy aspekt negocjacji, np. Wpływa na jakość budowanych relacji z klientem, poziom formułowanych propozycji negocjacyjnych jak i na radzenie sobie z impasami
   czy manipulacjami.
  • Umiejętność odpowiedniej prezentacji samego siebie i swojej firmy – buduje nastawienia
   a zatem wpływa na układ sił w negocjacjach.
  • Rozumienie „gier społecznych” i umiejętność tworzenia partnerskich relacji.
 • Doświadczenie, dzięki któremu negocjator wie, które zasady czy techniki będą w danej chwili najskuteczniejsze. Wie, ale i potrafi adekwatnie je zastosować. Niezbędne jest zatem stałe odnoszenie teorii do praktyki i realiów życia zawodowego.

Rozwijane postawy / nabywane umiejętności / wiedza:

 • Pogłębienie rozumienia etapów i wymiarów skutecznych negocjacji biznesowych.
 • Rozwój umiejętności budowania swojej siły w negocjacjach przy zachowaniu partnerskich relacji z kontrahentami.
 • Rozwój osobistej efektywności negocjatora (bazowe kompetencje społeczne i psychologiczne, w tym: radzenie sobie z manipulacjami i taktykami negocjatorów).

Moduł I – Negocjacje – walka czy współpraca?

 • Negocjacje – twarda czy miękka gra?
 • Style negocjacyjne: postawa uległa, dominująca i współpracująca.
 • Budowanie współpracy w negocjacjach.

Moduł II – wymiary negocjacji – techniki zwiększające skuteczność

 • Model negocjacji według Willema Mastenbroek’a.
 • Wymiar interesu – dążenie do osiągania ambitnych celów, dbałość o interesy:
  • Cele indywidualne i firmowe.
  • Potrzeby a stanowiska negocjacyjne.
  • Przedziały negocjacyjne – co się opłaca.
  • Techniki dokonywania ustępstw.
 • Wymiar siły – między dominacją a uległością
  • Przeżywanie swojej siły a strategia negocjacji.
  • Sposoby budowania siły w negocjacjach.
  • Jak budować własną siłę w rozmowach negocjacyjnych?
  • Metody argumentacji.
 • Budowanie klimatu – sposoby budowania odpowiedniego klimatu
  do negocjacji:

  • Rola emocji w negocjacjach.
  • Przeciwdziałanie manipulacjom.
 • Elastyczność w negocjacjach:
  • Elastyczność a uległość.
  • Docieranie do prawdziwych potrzeb / interesów klienta.
  • Techniki komunikacyjne (np. parafraza).

Moduł III – Rodzaje sytuacji negocjacyjnych

 • Prowadzenie negocjacji pozycyjnych (jedno-wymiarowych).

Moduł IV – Etapy negocjacji 

 • Przygotowanie do negocjacji:
  • Rola przygotowania.
  • Zasady dobrego przygotowania.
 • Debata:
  • Zbieranie i udzielanie informacji.
  • Czytanie i wysyłanie sygnałów.
  • Identyfikowanie potrzeb.
 • Propozycje:
  • Wstępne propozycje, formułowanie możliwych ustaleń.
  • Wykluczanie rozwiązań niekorzystnych.
  • Techniki słowne.
 • Metody finalizowania negocjacji.

Moduł V – Integracja zdobytej wiedzy i umiejętności – gra negocjacyjna

 • Wielowymiarowa gra negocjacyjna – gra prowadzona równolegle w kilku zespołach.
 • Omówienie przebiegu gier – wnioski, podsumowanie.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.