Najważniejsze kompetencje miękkie niezbędne w pracy menadżera

Kompetencje miękkie, zwane także osobistymi lub interpersonalnymi, to cechy, predyspozycje i umiejętności związane z osobowością człowieka, warunkujące zachowanie oraz wpływające na relacje z innymi ludźmi. Ich istnienie zwraca uwagę na to, że w kontekście efektywnej realizacji obowiązków służbowych, liczy się nie tylko wykształcenie, dogłębna znajomość branży, czy doświadczenie, ale również fakt posiadania konkretnych cech, których charakter jest całkowicie odmienny.

Kompetencje miękkie są oczywiście przydatne w sferze zawodowej, jednak odgrywają też istotną rolę w życiu osobistym pracowników różnego szczebla. Mają niebagatelne znaczenie chociażby w przypadku menadżerów. Przeczytaj, jakimi umiejętnościami miękkimi powinna dysponować osoba zajmująca takie stanowisko, żeby praca, jaką wykonuje, była źródłem indywidualnej satysfakcji oraz przyczyniała się do odniesienia sukcesu przez całą organizację.

Lista kompetencji miękkich – które z nich powinien posiadać menadżer?

Jakie kompetencje miękkie są ważne w przypadku menadżerów? Przykładów, które należy przytoczyć, jest naprawdę wiele. W pierwszej kolejności na myśl przychodzi samodzielność, pracowitość, sprawne kierowanie zespołem, komunikatywność, chęć współpracy, otwartość na to, co nowe, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, zdolność do działania pod presją czasu, odporność na stres, czy posiadanie ogólnie rozumianych umiejętności społecznych.

Ważne jest skuteczne motywowanie pracowników, wysoka kultura osobista, pozytywne nastawienie do podwładnych, ale i rozsądne delegowanie zadań oraz egzekwowanie ich zgodnie z ustalonymi zasadami. Wysoko cenione na stanowiskach menadżerskich są także: zdolności perswazyjne, inteligencja emocjonalna, sympatyczne usposobienie, pewność siebie, kreatywność, elastyczność, krytyczne i nieszablonowe myślenie, terminowość, dbałość o odpowiednią atmosferę w miejscu pracy, wypracowywanie kompromisów, logiczne myślenie oraz szybkie rozwiązywanie konfliktów.

Menadżer a kompetencje miękkie – podsumowanie

Obserwacja współczesnego rynku pracy jednoznacznie pokazuje, że umiejętności miękkie nabierają w praktyce coraz większego znaczenia, ponieważ stanowią klucz do odniesienia sukcesu w biznesie, i to bez względu na specyfikę stanowiska, czy branżę, w jakiej się funkcjonuje. Jak zostało powyżej zaprezentowane, taki pakiet cech jest niezwykle pożądany zwłaszcza w przypadku menadżerów. Widać, że stopniowo rośnie świadomość ludzi w tym zakresie, aczkolwiek nadal można spotkać się z przekonaniem, że kompetencje miękkie są traktowane, jako te drugoplanowe, dlatego szalę zwycięstwa niejednokrotnie przechyla się tutaj na korzyść kompetencji twardych, co jest błędnym podejściem. Umiejętności z jednej, jak i drugiej kategorii mają się uzupełniać.

Jedno jest pewne – w umiejętnościach określanych jako miękkie tkwi niepodważalna siła, której dla własnego dobra nie powinno się w żaden sposób ignorować. To ważne szczególnie wtedy, gdy zajmuje się stanowisko menadżerskie, choć obecnie coraz więcej zawodów ich wymaga, a odnoszący się do tej kwestii wpis w CV jest czynnikiem wyróżniającym i kartą przetargową w procesie rekrutacyjnym. Zamiast tego, należy konsekwentnie wypracowywać, kształtować, czy doskonalić te umiejętności, aby budować autorytet, zajmować upragnioną pozycję, zwiększać wydajność i rozwijać karierę w określonym kierunku. Menadżerowie muszą zadbać, żeby szeroki wachlarz umiejętności miękkich stanowił ich główny atut.

;