Warsztaty f2f

Forma podnoszenia kompetencji w oparciu o bezpośrednie spotkania trenera i uczestników bez użycia zdalnych kanałów komunikacji. Szkolenia bezpośrednie w takiej formie zalecamy do podnoszenia kwalifikacji praktycznych oraz treningu umiejętności.

;