Szkolenia stanowiskowe

Budujemy kompetencje oddzielnie dla poszczególnych stanowisk. To jak wynika z naszego doświadczenia elementarna potrzeba w budowaniu profesjonalnego zespołu. Szkoląc pracowników, którzy będą znali swój zakres obowiązków tworzymy zespoły gdzie ludzie się uzupełniają. Oferujemy ścieżki szkoleniowe dla stanowisk asystentów serwisu, doradców oraz kierowników. Oprócz podstawowych ścieżek kwalifikacyjnych badamy również potrzeby szkoleniowe i zakresy, w których uczestnicy powinni rozwijać swoje umiejętności i pod tym kątem dobieramy szkolenia specjalistyczne i eksperckie.

Nasze szkolenia obejmują przede wszystkim:

  • Wprowadzenie pracowników w specyfikę pracy na ich stanowisku, oznacza to  zapoznanie z zakresem obowiązków, odpowiedzialnością za poszczególne obszary.
  • Procesy obowiązujące w obsłudze Klienta, ale również obsłudze zgłoszeń reklamacyjnych i gwarancyjnych – czyli co, gdzie i jak?
  • Zapoznajemy również z historią koncernu, wartościami jakimi kieruje się dana marka, jej filozofią i obszarami priorytetowymi.
  • Pokazujemy podstawowe funkcje systemów IT pozwalające na swobodne poruszanie się w środowisku IT niezbędnym dla danego stanowiska.
  • Dla asystentów i doradców prowadzimy osobny moduł szkoleniowy dotyczący planowania wizyt w serwisie.
  • Dla kierowników posiadamy serię szkoleń specjalistycznych związanych z kompetencjami zarządzania.
;