Proces likwidacji szkód

Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę proces obsługi Klienta w dziale likwidacji szkód, jest on taki sam jak obsługa Klienta serwisu. Wszelkie elementy procesu zasadniczego takie jak umówienie wizyty, przyjęcie Klienta, proces naprawy i wydanie po naprawie są jednakowe. Natomiast zasadniczą i największą różnicą jest sama procedura likwidacji szkody. Tu również, jak w przypadku napraw mechanicznych pojawiają się rozszerzenia zleceń, natomiast znaczącąróżnicą i wyzwaniem jest sposób „sprzedaży” dodatkowych usług. O skąpstwie i nierealnych wycenach towarzystw ubezpieczeniowych krążą już legendy. Jak sobie z nimi radzić? Jak prowadzić proces likwidacji szkód, żeby zarówno Klient jak i warsztat byli zadowoleni?

  • Przykładamy dużą rolę do samego procesu, istotne jest badanie potrzeb Klienta, tak, abyśmy zdawali sobie sprawę z jego oczekiwań.
  • Kontrola jakości – powinna być prowadzona wieloetapowo i szczegółowo, aby zminimalizować możliwość reklamacji.
  • Angażujemy uczestników do rzetelnego i profesjonalnego przygotowania dokumentacji dla ubezpieczyciela.
  • Wyjaśniamy, że proces likwidacji szkody to złożony proces między Klientem, właścicielem pojazdu, serwisem a towarzystwem ubezpieczeniowym – znajomość specyfiki tych kontaktów gwarantuje skuteczną likwidacją szkody.
  • Wbrew powszechnej opinii, że w serwisie blacharsko-lakierniczym nie ma możliwości dosprzedaży, jest ona coraz częściej stosowana – i jest coraz skuteczniejsza.
;