Planowanie pracy warsztatu

Dla każdego warsztatu sprawą najistotniejszą jest optymalne planowanie jego zasobów. Dobrze ułożony grafik jest zasługą zarówno pracowników umawiających pracę, ale i mistrzów hali warsztatowej. Każdy serwis potrzebuje dobrego zarządzania halą. Jest to o tyle złożone zagadnienie, że składa się na nie wiele czynników. Rozumiemy jakim wyzwaniem jest planowanie w taki sposób, żeby czas pracy był wypełniony godzinami, które można sprzedać Klientowi. I tu również można odnieść się do dzisiejszej sytuacji rynkowej kiedy zupełnie zmienia się równowaga w obsłudze samochodów z poszczególnych segmentów. Serwisy przeprowadzają mniej PDI i serwisów gwarancyjnych, bo sprzedaje się mniej samochodów nowych. Jednocześnie duży nacisk kładziony jest na obsługę 2 i 3 segmentu – co z perspektywy pracy serwisu powinno być łatwiejsze.  

Prowadząc szkolenia z zakresu planowania pracy warsztatu:

  • Skupiamy się na zarządzaniu zadaniami i efektywności pracy – pokazujemy różne metody, które umożliwiają planować w skuteczny sposób.
  • Pracujemy z regułą Parkinsona, 60:40, ALPEN itp. – rozwijamy ich filozofię i uczymy jak stosować je w codziennej pracy.
  • Udowadniamy, że planowanie zgodnie z proponowanymi przez nas regułami ma sens i jest skuteczne – przepracowujemy to na realnych liczbach i statystykach.
  • Opieramy się na KPI – na ich podstawie pokazujemy, w którym miejscu należy szukać „zmarnowanego” czasu.
  • Uczymy jak delegować cele, tak, żeby pracownicy widzieli w nich sens i ich zasadność.
  • Stawiamy na pracę zespołową – asystentów/doradców oraz mistrzów – tylko jeśli działają razem, zasoby zostaną zaplanowane wydajnie a serwis będzie sprzedawał więcej.
;