Organizacja serwisu

Organizacja serwisu to ogromne wyzwanie dla kierowników i managerów. Szczególnie, że jest to tylko jeden z wielu aspektów ich pracy, za który są odpowiedzialni. Dobra organizacja serwisu jest trudna do zrealizowania, ale warto nad nią pracować na bieżąco. Wiele celów ekonomicznych przedsiębiorstwa można osiągnąć wyłącznie przy racjonalnym zarządzaniu. Wyzwaniem jest na pewno złożoność tego procesu i jego wielowątkowość. Istotnym aspektem są tu też na pewno cele rynkowe i realizacja zadań oraz indywidualna odpowiedzialność za organizację warunków pracy (organizacja własnego obszaru pracy). 

Nasi trenerzy prowadzą szkolenia w branży motoryzacyjnej już ponad 20 lat, dlatego mamy wiele rozwiązań szkoleniowych w dziedzinie organizacji serwisu.

  • Pokazujemy jak stosować się do wytycznych, postanowień, regulaminów importera, ale także przepisów prawa – skomplikowany język prawniczy i język umów tłumaczymy na język zrozumiały dla każdego. Przepracowujemy wybrane zagadnienia tak, aby przestały być normami i paragrafami a stały się pomocą dla najlepszej wydajności i organizacji.
  • Tłumaczymy potrzebę kontrolowania stosowania się do wszystkich wytycznych.
  • Przekonujemy do poznawania nowych technologii, dopasowywania struktury serwisu do dynamicznie zmieniającego się rynku.
  • Podkreślamy wagę zagwarantowania pracownikom odpowiednich narzędzi do pracy.
  • Jednocześnie uczymy w jaki sposób skutecznie współpracować z innymi działami i wymieniać się informacjami między nimi – to jeden z gwarantów sukcesu.
;