Konsulting „on the job”

Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze można wysłać pracownika na szkolenie.  Mamy również świadomość, że niekiedy szkolenie poza firmą lub w formie zdalnej nie przynosi pożądanych efektów. Szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy większość szkoleń odbywa się w formach zdalnych i nie raz pracownicy uczestniczą w nich i jednocześnie wykonują swoje obowiązki służbowe, nie są w stanie w pełni przerobić treści szkolenia. Dlatego ogromną szansę widzimy w konsultingu „on the job”, podczas którego trener spędza dzień z osobą szkoloną. 

To pozwala nam:

  • Obserwować uczestnika w jego naturalnym środowisku, podczas codziennej rutyny, jednocześnie uwzględniając wszelkie sytuacje niespodziewane.
  • Sprawdzić czy standardy producenta są spełniane i zachowane, a jednocześnie przekonać się  czy pracownik czuje się z nimi swobodnie.
  • Wspierać w prawidłowym przeprowadzaniu procesów i działaniu zgodnie z wytycznymi, jednocześnie na bieżąco omawiać z pracownikiem trudności z jakimi się spotyka.
  • Udzielić profesjonalnego feedbacku wraz ze wskazaniem obszarów do poprawy.
  • Opracować z kierownictwem plan naprawczy dla poszczególnych pracowników i w miarę potrzeb monitorować stopień realizacji planu.
;