Certyfikacja zespołów sprzedażowych

Dni i godziny spędzone na warsztatach i szkoleniach powinny przełożyć się na wiedzę, umiejętności i postawy zespołów sprzedażowych. Tylko jak sprawdzić, czy zespół jest dobrze przygotowany i czy ciągle podnosi swoje kompetencje? W tym pomoże ścieżka certyfikacyjna.

Opracowujemy i wdrażamy ścieżki rozwoju kompetencji doradców Klienta. Jednak to dopiero połowa drogi.  Dzięki autorskim programom certyfikacji przygotujemy (i sprawdzimy to przygotowanie) podczas egzaminów kompetencyjnych.

  • Zbadamy potrzeby szkoleniowe, czyli określimy poziom wyjściowy kompetencji.
  • Proponujemy różne formy określenia luk kompetencyjnych.
  • Opiszemy i wdrożymy ścieżkę certyfikacji handlowców zgodną z potrzebami szkoleniowymi.
  • Przeprowadzimy Twój zespół przez wszystkie etapy certyfikacji (szkolenia, warsztaty, egzaminy).

Przeprowadzimy egzaminy i zarekomendujemy dalszą ścieżkę rozwoju Twojego zespołu.

;