Zarządzanie zmianą

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w treningu, będziesz w stanie diagnozować etapy zmiany i postawy pracowników oraz efektywnie komunikować zmianę i oddziaływać na zespół.

Opis szkolenia

Wyobraź sobie, że właśnie otrzymałeś informacje zapowiadające duże zmiany w strukturze i systemie motywacyjnym twojego zespołu. Wiesz że kierunek zmian nie będzie wszystkim odpowiadał. Zastanawiasz się co i jak wiele powiedzieć, pracownikom i zaczynasz odczuwać niepokój związany ze swoim własnym stanowiskiem. Wyobrażasz sobie to, jak zareagują poszczególni pracownicy i jesteś pewien że będzie dużo emocji. Wiesz, że nie da się uniknąć spadku zaangażowania i plotek – a szefowie oczekiwać będą, że łatwo poradzisz sobie z tą sytuacją.

Takie chwile są bliskie wielu menedżerom czy szefom projektów. Zmiany są nieuniknioną i często codzienną realnością wielu nowoczesnych organizacji. Umiejętne przeprowadzenie pracowników przez okres zmiany z zadbaniem o realizację celów biznesowych, wydaje się jedną z bazowych umiejętności współczesnego menedżera.

Szkolenie, w którym będziesz uczestniczyć, bazuje na studium przypadku opisującym zmianę organizacyjną w dużej firmie. Uczestnicy towarzysząc zmianie, przechodzą wszystkie etapy zmiany: rozmrożenie / reagowanie na zmianę / zamrożenie. Poznając kluczowe wyzwania i zadania stojące przed szefem na każdym z etapów, uczą się identyfikowania działań wspierających efektywne zarządzanie w zmianie. Ćwiczą kluczowe umiejętności niezbędne do zarządzania zmianą w podległym zespole i wspierające pracowników. Podczas szkolenia dokonujemy też transferu wiedzy na realność organizacyjną uczestników, analizując realne sytuacje i możliwe rozwiązania.

Szkolenie poprzedzone jest e-learningiem, który pokazuje szeroką perspektywę aspektów wartych do uwzględnienia w zarządzaniu zmianą. Szkolenie stacjonarne koncentruje się na treningu umiejętności wykorzystywanych podczas przeprowadzania zespołu przez sytuację zmian.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Rozumieć mechanizmy zmiany na poziomie organizacyjnym i emocjonalnym
 • Reagować na plotki i niepokój w zespole.
 • Poszukiwać informacji w zmianie i budować współprace z przełożonym
 • Minimalizować opór wobec zmian wykorzystując „wzór na zmianę”
 • Budować wizję zmian i przekładać ją na korzyści dla pracowników
 • Komunikować zmianę
 • Diagnozować postawy pracowników wobec zmian korzystając z „mapy zaangażowania”
 • Planować i przeprowadzać interwencje menedżerskie wobec osób niezaangażowanych w zmianę
 • Angażować osoby przekonane do zmiany do dodatkowych działań
 • Rozumieć opór pracowników i zarządzać nim
 • Wzmacniać pozytywne działania w zmianie
Program szkolenia

Wszystkie nasze programy są oparte na uczeniu się poprzez działanie. Inicjujemy i wzmacniamy efekty uczenia się poprzez angażujące zadania, prezentacje, ćwiczenia grupowe, peer-coaching, indywidualne studia przypadków oraz action plan.

Pre-work

 • Wypełnij ankietę online nt. zmian organizacyjnych
 • W konsultacji z menedżerem zidentyfikuj 2-3 cele związane z doskonaleniem kompetencji zarządzania zmianą
 • Zrób e-learning Zmian Organizacyjna
 • Przygotuj expose w zmianie dla zmiany z Twojej realności

Dzień 1

 • Przed ogłoszeniem zmiany. Reagowanie na plotki i niepokój
 • Krzywa zmiany – dlaczego organizacje się zmieniają
 • Jak pozyskiwać informacje od przełożonych?
 • Prowadzenie spotkania z zespołem
 • Tworzenie i komunikowanie wizji.
 • Wzór na zmianę – dlaczego część zmian organizacyjnych się nie udaje
 • Planowanie działań w zmianie
 • Expose lidera w zmianie

Zadanie domowe – przygotowanie do drugiego dnia szkolenia:

 • Nanieś poprawki w realnym expose
 • Postaw sobie cele treningowe na II dzień
 • Przeczytaj materiał na temat metody DICE w zarządzaniu zmianą

Dzień 2

 • Emocje w zmianie. Krzywa zmiany.
 • „Mapa zaangażowania”
 • Kolejność i priorytety w podejmowaniu interwencji menedżerskich
 • Trening interwencji menedżerskich w rozmowach indywidualnych
 • Rozumienie oporu i praca z obiekcjami
 • Szczerość i wiarygodność jako podstawa docierania do pracowników
 • Wzmacnianie efektów zmiany: monitorowanie i informacja
 • Spotkania podsumowujące
 • Informacja zwrotna – wzmacnianie pozytywnych cech w zmianie

Zadanie wdrożeniowe

 • Rozmowa z menedżerem: omów swoje pomysły wynikające ze szkolenia i ewentualne wsparcie jakie możesz otrzymać
 • Przeprowadź expose w zmianie
 • Dokonaj samooceny expose wg schematu struktury
 • Zdiagnozuj poziom zaangażowania