DIVERSITY HUB RUSZA W KRAKOWIE

Barbara Dutka

13 maja w Krakowie odbędzie się kick-off Diversity Hub – inicjatywy, która łączy środowisko wokół różnorodności i tworzy forum wymiany doświadczeń dotyczących praktycznych wymiarów zarządzania różnorodnością w organizacjach.

– Chcemy sprowadzić dość teoretyczną jak dotąd dyskusję na temat różnorodności na grunt praktyczny. Widzimy, jak ogromna jest potrzeba rynku w tym zakresie. Firmy wiedzą, że powinny zarządzać różnorodnością, ale nie wiedzą, jak się za to zabrać i od czego zacząć – mówi dr Anna Zaroda – Dąbrowska, inicjatorka Diversity Hub, ekspertka w zakresie różnorodności – Dlatego łączymy dwa światy: wiedzy i praktyki oraz wspólnie tworzymy rozwiązania, które odpowiadały będą wprost na potrzeby odbiorców. Stworzyliśmy Diversity Hub, w którym będziemy otwarcie rozmawiać o realnych potrzebach rynku, adekwatnych do nich rozwiązaniach, ale również o problemach, na jakie napotykamy w takcie wdrożeń. Będziemy dzielić się doświadczeniami i chwalić dobrymi praktykami.

W spotkaniach Diversity Hub wezmą udział naukowcy i praktycy – przedstawiciele biznesu i instytucji otoczenia biznesu. Zaproszeni zostali również przedstawiciele instytucji publicznych oraz media.

Założeniem Diversity Hub jest niestandardowe podejście i ciekawa tematyka, odpowiadająca na najistotniejsze potrzeby organizacji. Wśród tematów spotkań znajdą się np.: zarządzanie różnorodnością jako zarządzanie napięciami, zmiany postaw pracodawców w kierunku rozumienia wartości pracownika, płeć – czy to nadal wyzwanie?, mity o niepełnosprawności, czy mobbing w środowisku pracy. To również ciekawa formuła spotkań: debaty ekspertów, dyskusje panelowe, wolna przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń, zaangażowanie uczestników i publiczności w dyskusję.

Już 13 maja w Krakowie Diversity Hub oficjalnie ruszy z cyklem regularnych spotkań ekspertów i praktyków. Zainteresowanych tematyką różnorodności w środowisku pracy serdecznie zapraszamy!

;