MENEDŻER
W TRUDNYCH
CZASACH

W aktualnej sytuacji w wielu firmach niezwykle ważna jest rola zarządzających i menadżerów, którzy w tej trudnej i niepewnej chwili muszą połączyć troskę o zdrowie swoich pracowników z interesem i wynikami ekonomicznymi organizacji. Z wielu powodów działanie to jest wyzwaniem, aczkolwiek jednocześnie nieuniknioną koniecznością.

Zmiana rzeczywistości istotnie wpłynęła na sposób funkcjonowania wszystkich firm w bardzo krótkim czasie. Dzisiaj większość pracowników, szczególnie zespoły mogące w taki sposób pracować, wykonuje swoją pracę w formie zdalnej. O ile forma ta nie jest dla nikogo nowością, o tyle jej skala i czas staje się nowym wyzwaniem dla managerów.

Jak zatem w nowej rzeczywistości dbać o zespół i monitorować cele i zadania realizowane przez pracowników? Jak sprawić, aby forma zdalna nie wykształciła trwałych i niepożądanych nawyków, a jednocześnie nie wpłynęła na spadek motywacji i zaangażowanie?

Rozumiejąc fakt, że w pracy zdalnej łatwo „oderwać się” od realności, ale i poczuć się odizolowanym, jak wzmacniać zespołowość, sprawić, aby spotkania zdalne były równie efektywne. I oczywiście na poziomie osobistym, jak radzić sobie z emocjami i przeżywaniem tej sytuacji zarówno osobiście, jak i wśród podległych pracowników.

Przygotowaliśmy program szybkiego reagowania skierowany do kadry menadżerskiej. Jest w pełni oparty
o formy pracy zdalnej. I zakłada 3 etapy działań dla menadżera.

Na start:

spotkanie on-line 1:1, czyli konsultacje, jako natychmiastowa pomoc dla lidera w opanowaniu bieżącej sytuacji.

Niezbędnik w świecie VUCA:

szkolenia on-line (Trzy 4 godzinne sesje on-line w grupach do 6 osób):

  • Zdalne zarządzanie zespołem: Jak zmieniają się działania lidera. Czego potrzebuje zespół. Aspekty dotyczące zarządzania zadaniami: zlecanie, monitorowanie, rozliczanie.
  • Funkcjonowanie w zmianie i kryzysie: Praca z emocjami i postawami moich pracowników. Podstawowe interwencje wzmacniające członków zespołu i zespół.
  • Prowadzenie spotkań zespołowych on-line: Podtrzymywanie ducha zespołu, przeciwdziałanie izolowaniu się. Jak je organizować zdalnie: przebieg i narzędzia.

Narzędzia zaawansowane w zdalnym zarządzaniu:

szkolenia on-line (Trzy 4 godzinne sesje on-line w grupach do 6 osób):

  • Utrzymanie motywacji: Diagnoza motywacji w pracy zdalnej. Jak wpływać na motywację jednostki? Rozmowa z pracownikiem o spadku zaangażowania.
  • Radzenie sobie ze stresem i obawami: Praktyczne wskazówki i narzędzia do zarządzania swoją energią i utrzymaniem efektywności osobistej.
  • Prowadzenie trudnych rozmów w relacji 1:1: Praca na kejsach i sytuacjach osadzonych w realności uczestników, konkretne sytuacje i narzędzia.

Zapraszamy do kontaktu!

;