Integrated Learning

Ewolucja, rewolucja czy kontratak na otaczającą rzeczywistość?

Integrated Learning to hasło, wokół którego powstało dotychczas wiele niejasności. Nie odbija się to jednak na jego wciąż rosnącej popularności, zarówno wśród organizacji zajmujących się edukacją
i przekazywaniem wiedzy, jak i w świecie biznesu.

Współczesny rynek szkoleń cechuje gwałtowny wzrost i proces profesjonalizacji, zarówno instytucji świadczących usługi edukacyjne i rozwojowe, jak i samych trenerów. Dzieje się tak między innymi dlatego, że różne podmioty coraz bardziej zdają sobie sprawę z potrzeby i istoty nieustannego kształcenia pracowników, a także poszukują firm, które dostarczą im usługi na najwyższym poziomie. Ze względu na tempo zmian, wynikające chociażby z rozwoju technologii, wiedza kadr musi być poddawana ciągłej rewizji i aktualizacji. Stąd konieczność poszukiwania efektywnych metod, dostosowanych do wymogów stawianych przez współczesność, szczególnie przez samych odbiorców wiedzy.

Dziś coraz mniej zatrudnionych pamięta lata dziewięćdziesiąte, w których prym wiodły szkolenia i kursy konferencyjne, oparte na przekazie jednostronnym czy późniejszy trend na drogie i czasochłonne szkolenia bazujące na narzędziach interaktywnych, których efekty były praktycznie niemierzalne. Większość pamięta natomiast początek boom’u na e-learning. Współcześnie wiadomo, że oddzielne stosowanie tych metod nie przekłada się na późniejszy wzrost umiejętności. Kluczem do efektywności szkoleń jest umiejętne łączenie metod i technik. Dzisiejsi menadżerowie doskonale zdają sobie sprawę z wymogu dostosowania szkoleń do środowiska pracy i coraz chętniej zlecają to firmom zewnętrznym, specjalizującym się w projektowaniu i wdrażaniu szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb. Dlatego też coraz bardziej widoczne staje się zapotrzebowanie na spersonalizowane i dostosowane do profilu firmy metody nauczania.

Transfer wiedzy jest już na tyle duży, że polski rynek szkoleń nie odstaje od światowych standardów, często wyprzedzając trendy. Organizacje wiedzą, jak dużo mogą zyskać, zmieniając podejście do edukowania, dlatego coraz częściej decydują się na Integrated Learning. To metoda łącząca zalety Blended Learning i uczenia się w środowisku pracy, często w warunkach symulacji. Integrated Learning jest techniką przyszłości, ale już teraz w wielu firmach powoli staje się standardem. Dynamizm nie zawsze idzie jednak w parze z merytoryką. Na rynku nie ma zbyt wielu publikacji na temat Integrated Learning, zwłaszcza w kontekście biznesowym, ukazujących zarówno samą metodę, jak i korzyści płynące z jej wykorzystania. Stan ten wywołuje pewien chaos informacyjny, który może skutkować błędnym zrozumieniem tego, jakże istotnego, z punktu widzenia wielu organizacji, zagadnienia.

Pobierz pełny raport

;