PRINCE2® PRACTITIONER – 6 EDYCJA

Opis szkolenia

Jeśli jesteś Project Managerem, jeśli ukończyłeś kurs PRINCE2®  na poziomie Foundation, poznałeś PRINCE2, ale wydaje Ci się, że jest nazbyt sformalizowany „rozdmuchany”, chcesz zastosować jednolite podejście do projektu w swojej firmie, szkolenie PRINCE2® Practitioner pokazuje jak w rzeczywistości zastosować zasady i reguły opisane w „biblii PM” jakim jest podręcznik „PRINCE2®  – Skuteczne zarządzanie projektami”.

Akredytowane Szkolenie PRINCE2® Practitioner przygotowuje do egzaminu na  drugi, wyższy poziom certyfikacji. Precyzuje i w szczegółach omawia techniki i komponenty metodyki, których najczęściej dotyczą pytania egzaminacyjne.

PRINCE2® jako oparte na procesach podejście do zarządzania projektami dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę zarządzania wszelkiego rodzaju projektami. Metodyka ta jest de-facto standardem zarządzania projektami w Wielkiej Brytanii i jest praktykowana na całym świecie.

Kurs P2P uczy w jaki sposób zastosować metodykę w realnych warunkach projektowych. Certyfikat na poziomie practitioner potwierdza, że jego posiadacz zna i rozumie metodykę oraz potrafi zastosować pryncypia , tematy, procesy w realnie prowadzonych przedsięwzięciach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Wykorzystywać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z metodyką
 • Z powodzeniem realizować projekty
 • Efektywnie zarządzać ryzykiem zarówno biznesowym jak i projektowym
 • Ograniczyć liczbę projektów opóźnionych lub/i z przekroczonym budżetem
 • Dostosować metodykę PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited, używanym na podstawie zgody AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logoTM jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited, używanym na podstawie zgody AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Program szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie dwudniowych intensywnych warsztatów. Odtwarzane jest symulowane środowisko projektowe i na podstawie studium przypadku uczestnicy mają okazję zastosować metodykę PRINCE2® w realiach biznesu. Warsztat przygotowuje uczestników do roli świadomych członków zespołów projektowych w przedsięwzięciach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2®. Na tym poziomie uczestnicy poznają zależności pomiędzy poszczególnymi elementami metodyki i uczą się je praktycznie stosować w proponowanych studiach przypadków. Egzamin certyfikujący przeprowadzony jest drugiego dnia szkolenia.

Zadanie domowe

 • Studium przypadku i materiały do samodzielnej nauki

Dzień 1

 • Praca nad studium przypadku
 • Procesy:
  • Przygotowanie i inicjowanie projektu
 • Tematy:
  • Organizacja
  • Uzasadnienie Biznesowe
  • Plany
  • Ryzyko
  • Postępy
  • Zmiana

Zadanie domowe

 • Test próbny PRINCE2® Practitioner (150 minut)

Dzień 2

 • Procesy:
  • Strategiczne Zarządzanie Projektem
  • Zarządzanie Końcem Etapu
  • Zamykanie Projektu
 • Tematy:
  • Jakość
  • Omówienie egzaminu próbnego

Egzamin PRINCE2® Practitioner