Efektywność osobista

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu optymalnie wykorzystasz swój potencjał: skoncentrujesz się na wizji i wartościach, lepiej poznasz własne zasoby i zastosujesz sposoby radzenia sobie z przeszkodami.

Opis szkolenia

Wielu z nas stara się zachować balans między pracą i życiem osobistym. Wyznaczamy sobie mocną granicę pomiędzy tym co zawodowe, a tym co ważne w życiu prywatnym i konsekwentnie próbujemy się jej trzymać. W niektórych przypadkach to działa. Jednak znamy wiele historii, które w praktyce przeczą tej zasadzie. Zostając dłużej w pracy budujemy w sobie poczucie winy, że nie jesteśmy w domu, zaś zamykając stanowczo komputer, bo nadszedł ten domowy czas – przebywamy z rodziną myśląc o tym, co zawali się jutro.

Najnowsze badania przeprowadzone na Ball State University oraz Saint Louis University pokazują, że utrzymywanie sztywnej granicy nie pomaga w budowaniu dobrego samopoczucia i wydajności. Wręcz przeciwnie. Jest źródłem nieefektywności, konfliktów i stresu. Zamiast zostawiać pracę w biurze, a dom poza pracą, lepiej zintegrować role życiowe i zadania. Pozwala to na uwolnienie naszych zasobów poznawczych, buduje lepszą koncentrację w trakcie realizacji zadań oraz wzmacnia wiarę w swoje siły. Jednakże koniecznym warunkiem tej integracji jest głęboka świadomość swoich aspiracji i wartości, osobistych talentów, a także budowanie odporności psychicznej wobec przeciwności.

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdiagnozujesz elementy wpływające na Twoją motywację oraz efektywność. Zrozumiesz swoje schematy podejmowania decyzji oraz działania i zweryfikujesz je. Dowiesz się kiedy osiągasz flow.

Pamiętajmy, że im mocniejsi jesteśmy, tym mniejsze i łatwiejsze są przeszkody, które mamy codziennie do pokonania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Wskazać swoje wartości i zbudować dalekosiężną wizję siebie,
 • Określić przyjmowane role i znaleźć sposób ich integracji dla lepszego funkcjonowania w życiu zawodowym i prywatnym,
 • Budować swoje działania w oparciu o talenty i zasoby,
 • Wpływać na swoje przekonania, aby podejmować skuteczne decyzje,
 • Wzmacniać odporność psychiczną wobec codziennych wyzwań,
 • Rozróżniać emocje i zaprząc je do osiągania celów,
 • Odnaleźć czynniki automotywacji.
Program szkolenia

Wszystkie nasze programy są oparte na uczeniu się poprzez działanie. Inicjujemy i wzmacniamy efekty uczenia się poprzez angażujące zadania, prezentacje, ćwiczenia grupowe, peer-coaching, indywidualne studia przypadków oraz action plan.

Pre-work

 • Wypełnij kwestionariusz Instytutu Gallupa dotyczący talentów (on-line)
 • Dokonaj refleksji na temat efektywności osobistej i Twoich mocnych oraz słabszych stron (arkusz pytań coachingowych)
 • Uzgodnij z przełożonym cele na szkolenie

Dzień 1

 • Efektywność osobista: maksymalne wykorzystanie potencjału
 • Przyjmowane role życiowe i zawodowe, jak działam, jak buduję swój sukces
 • Diagnozowanie osobistych wartości, wartości osobiste a efektywność
 • „Maszyna czasu”, czyli budowanie wizji przyszłości
 • Moje talenty: zestaw osobistych zasobów
 • Jak przekuć talenty w osiągnięcia? Jak ujarzmić swoje talenty?

Zadanie domowe – przygotowanie do drugiego dnia szkolenia:

 • Obejrzyj prezentację Kelly McGonigal na temat stresu  i odporności psychicznej na ted.com

Dzień 2

 • Mój styl pracy i jego konsekwencje
 • Budowanie odporności psychicznej: 4 poziomy zarządzania energią
 • Model ABC stresu
 • Praca z przekonaniami metodą dialogu sokratejskiego
 • Mind Body Bridging: praktyczne techniki obniżania napięcia
 • Emocje jako paliwo osobistej efektywności
 • Znaki rozpoznania według E. Berne’a – jak motywujesz siebie i innych?
 • W stronę wdrożenia: budowanie konstruktywnych nawyków

Zadanie wdrożeniowe

 • Zrealizuj pierwsze trzy kroki w planie rozwoju
 • Spotkaj się z peer-coachem (współuczestnikiem szkolenia) aby porozmawiać o wdrożeniu postanowień