Bank korporacyjny

Wyzwanie

Klientowi zależało na zwiększeniu efektywności pracy we wszystkich swoich placówkach. Zdiagnozowany problem wskazywał na konieczność usprawnienia procesów planowania zorientowanego na motywowanie, zarządzanie sprzedażą i realizację celów biznesowych. Jeden z wniosków wskazywał na potrzebę rozwoju kompetencji dyrektorów placówek.

Cele

Udoskonalić dział sprzedaży w każdej z placówek banku. Wdrożyć techniki i mechanizmy sprawnego planowania pracy, delegacji zadań i zorientowanego na rezultaty zarządzania sprzedażą.

Nasza rola

Pełniliśmy rolę wyłącznego partnera, który dokonuje analizy potrzeb Klienta, a następnie proponuje i wdraża dedykowane rozwiązanie.


Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy potrzeb Klienta zdecydowaliśmy się na wykorzystanie narzędzia analizy jakości procesu obsługi klienta. Wykonaliśmy szereg badań metodą Mystery Shopper. Następnie, jeszcze przed przygotowaniem programów rozwojowych, prowadziliśmy wywiady telefoniczne z wybranymi uczestnikami szkoleń. Na ich podstawie przygotowaliśmy warsztat strategiczny dla dyrektorów placówek. Spotkanie to pełniło rolę kick-offu projektu rozwojowego. Po ostatecznym doprecyzowaniu programu, przeprowadziliśmy serię 3-dniowych szkoleń dla dyrektorów wszystkich placówek. Oprócz szkoleń przygotowaliśmy także zadania wdrożeniowe, których celem było wzmocnienie transferu wiedzy i zdobytych umiejętności.

Rezultaty

Dyrektorzy placówek zostali przeszkoleni z pomocą doskonale dopasowanego programu rozwojowego, odwołującego się zarówno do planów strategicznych banku, jak i do rzeczywistych słabych punktów w procesie obsługi klienta. W wyniku szkoleń bank uzyskał wyraźną poprawę efektywności w planowaniu czasu pracy w placówkach. Uwidocznił się także większy potencjał placówek do realizacji wyników. Dyrektorzy wzmocnili funkcje przywódcze i sprawniej zarządzali zadaniami. Projekt stał się punktem wyjścia do dalszych planów rozwojowych.

;