Sieć salonów meblowych

Wyzwanie biznesowe

W związku z wdrożeniem długoterminowej strategii rozwoju kadr, Klientowi zależało na wyborze z własnej kadry najlepszych kandydatów na trenerów wewnętrznych. Ponadto Klient poszukiwał partnera, który pomógłby doprecyzować działania rozwojowe dla tej grupy.

Nasza rola

Pełniliśmy rolę partnera, wyłącznego wykonawcy projektu Train the Trainer, poprzedzonego procesem rekrutacyjnym opartym na metodzie Asessment Center.

Rozwiązanie

Projekt rozpoczęliśmy od określenia profilu kompetencyjnego trenera wewnętrznego. Następnie przeprowadziliśmy diagnozę kompetencji metodą Asessment Center w grupie 18 osób wskazanych przez Klienta. Dla każdej z osób przygotowaliśmy indywidualne raporty zawierające wskazania działań rozwojowych.

Rezultaty

Klient w oparciu o efektywną i bezpieczną metodę diagnostyczno-rekrutacyjną dokonał optymalnego wyboru kluczowych trenerów wewnętrznych.
Po odpowiednim przeszkoleniu mogli oni podjąć pełną odpowiedzialność w dwóch zakresach:

  • wdrażania nowych pracowników,
  • podejmowania działań rozwojowych wobec kadry o dłuższym stażu.

Klient zanotował wyraźne, pozytywne zmiany w obszarze obsługi klienta, co przełożyło się także na wzrost sprzedaży.

;