Lider w obszarze konsultingu

Wyzwanie biznesowe

Klient był nadmiernie obciążony obowiązkami związanymi z organizacją zaplecza logistycznego dla szkoleń jego pracowników. Szukał sposobu przekazania odpowiedzialności zaufanemu i solidnemu zewnętrznemu partnerowi.

Nasza rola

Wsparcie Klienta w obsłudze logistycznej szkoleń. Całościowa organizacja zaplecza szkoleniowego z włączeniem obsługi kontaktów z dostawcami usług szkoleniowych.

Rozwiązanie

W ramach obsługi przejęliśmy kontakty ze wszystkimi dostawcami usług wymaganych do realizacji szkoleń: firmami szkoleniowymi, trenerami. Zaproponowaliśmy kompleksową obsługę logistyczną z elementami monitoringu działań oraz koordynacją grafiku (uczestników, dostawców).

Rezultaty

Praktycznie całkowicie odciążyliśmy Klienta z działań organizacyjnych niezbędnych przy realizowaniu szkoleń. Współpraca z nami ma bezpośredni wpływ na oszczędność kosztów operacyjnych, zyskanie przez pracowników czasu na działania merytoryczne. Dodatkową korzyścią jest uproszczenie formy i procedur rozliczania szkoleń z Klientem. Rozliczamy się zbiorczo za projekt, co eliminuje mnóstwo zbędnych operacji księgowych.

;