Koncern paliwowy

Wyzwanie biznesowe

Zorganizowanie corocznego balu karnawałowego dla pracowników (ok. 1000 osób) w niekonwencjonalnej formie.

Nasza rola

Kompleksowa organizacja Eventu: wynajęcie odpowiedniej sali, zapewnienie cateringu, zapewnienie nagłośnienia, oświetlenia, sceny, wykonawców. Napisanie scenariusza i realizacja krok po kroku jego punktów.

Rozwiązanie

Zaproponowaliśmy wieczór z aktywnym udziałem gości. Część artystyczną miały stanowić występy uczestników balu. Pracownicy, którzy zgłosili się do projektu, przygotowywali swoje występy taneczne pod okiem doświadczonych choreografów. Dzień poprzedzający datę balu był dniem poświęconym na próby sceniczne.

Podczas balu został przeprowadzony konkurs taneczny (zasady zbliżone do You Can Dance). Po obejrzeniu wszystkich występów zostały wręczone nagrody.

Rezultaty

Pełne zadowolenie Klienta, spowodowane nie tylko dobrą organizacją całości przedsięwzięcia przez Ekipę NI, ale również faktem, że aktywny udział pracowników w tworzeniu części artystycznej sprzyjał ich wzajemnemu poznaniu się i współpracy na gruncie zupełnie innym niż zawodowy.

;