Duża kancelaria prawna

Wyzwanie

Wyzwaniem była chęć dokonania najlepszego wyboru: Klient chciał obsadzić ważne stanowisko koordynatora procesów biznesowych odpowiednią osobą o najlepszych predyspozycjach. Do konkursu o stanowisko ubiegały się 2 osoby wyłonione z grona pracowników oraz 2 kandydatów zewnętrznych.

Nasza rola

Naszą rolą było wskazanie Klientowi najlepszego wyboru.

Rozwiązanie

Zaproponowaliśmy rozwiązanie w postaci metody diagnostycznej Asessment Center. Zaczęliśmy od spotkania roboczego z decydentami, na którym określiliśmy wymagane kompetencje na obsadzanym stanowisku. Po określeniu wszystkich kryteriów oceny, przygotowaliśmy harmonogram całodziennej sesji AC dla 4 kandydatów. Sesje objęły m.in. wywiady indywidualne, badanie talentów, realizację indywidualnych zadań oraz współpracę w grupie. W sesjach wzięło udział dwóch asesorów.

Rezultat

Klient dokonał optymalnego wyboru: obsadził stanowisko najlepszym spośród 4 kandydatów. Dodatkową wartością było wskazanie dla każdego z kandydatów mocnych i słabych stron wraz z określeniem celów rozwojowych. Jednym z dowodów skuteczności metody jest fakt, że Klient polecił nasze usługi w zakresie metody AC kolejnej organizacji.

;