Urząd miasta

Wyzwanie biznesowe

Urząd podjął decyzję o konieczności wprowadzenia systemowych rozwiązań usprawniających współpracę (w tym komunikację) z partnerami społecznymi.

Nasza rola

Zadaniem Nowych Motywacji było zdiagnozowanie aktualnej sytuacji w zakresie współpracy z partnerami społecznymi, zaproponowanie rozwiązań proceduralnych pozwalających na systemowe jej usprawnienie i finalnie wdrożenie tych usprawnień.

Rozwiązanie

Przeprowadziliśmy szczegółową diagnozę funkcjonujących zasad współpracy urzędu z partnerami społecznymi, by na tej podstawie zaproponować skorygowaną procedurę obejmującą zasady współpracy, proces monitorowania aktywności i pomiaru zadowolenia. Nowe rozwiązanie zostało następnie wdrożone oraz pilotażowo przetestowane.

Rezultaty

Urząd dysponuje nieskomplikowanym narzędziem, pozwalającym na systematyczny monitoring aktywności partnerów społecznych, jak również umożliwiającym na gromadzenie danych o partnerach i ich działaniach.

;