Modelowanie procesów
biznesowych

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz efektywne techniki i notacje modelowania procesów. Będziesz mógł wykorzystać poznaną wiedzę do stworzenia modelu procesów w Twojej organizacji w celu ich wdrożenia lub optymalizacji. Elementy modelowania procesów wykorzystasz również w projektach IT jako narzędzie definiowania wymagań .

Opis szkolenia

Zrozumienie znaczenia procesów w przedsiębiorstwie leży u podstaw wdrożenia systemów zarządzania jakością, takich jak ISO:9000, TQM, czy SixSigma. Identyfikacja ograniczeń procesów technologicznych stanowi pierwszy krok do usprawnienia działania organizacji.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z technikami zarządzania, identyfikacji, modelowania
i optymalizacji procesów biznesowych. Zakres kursu obejmuje podstawy procesowego zarządzania organizacją, oraz techniki modelowania, optymalizacji oraz usprawniania procesów biznesowych pod kątem wykorzystania ich do zarządzania operacyjnego i projektowego. Podczas warsztatów opartych o studium przypadku uczestnicy kursu poznają praktyczne metody modelowania procesów, opisywania wymagań poprzez przypadki użycia oraz identyfikacji procesów zgodnie z notacją BPMN (Business Process Modeling Notation).

Kurs przeprowadzany jest w formie prezentacji oraz interaktywnych warsztatów podczas których uczestnicy w grupach opracowują praktyczne zagadnienia związane z tematyką kursu. Przez cały czas trwania kurs oparty jest o zespołową pracę nad jednym studium przypadku. Dzięki temu uczestnicy są w stanie prześledzić oraz samodzielnie wykonać proces identyfikacji, definicji, analizy, modelowania i optymalizacji procesu biznesowego wybranej przez siebie organizacji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zidentyfikować kluczowe procesy swojej organizacji.
 • Przeprowadzić dekompozycję procesów.
 • Stworzyć model procesu wybraną techniką.
 • Określić wejścia, wyjścia, miary i aktorów dla poszczególnych kroków procesów.
 • Wskazać obszary nieciągłości zamodelowanego procesu i zaproponować jego usprawnienia.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie: podstawowe pojęcia i definicje, definicja procesu ICOM.
 • Warsztaty definiowania procesu.
 • Procesowy model organizacji.
 • Aktorzy.
 • Warsztaty modelowania procesów – podstawowy model procesów. Wejścia, wyjścia, miary.
 • Procesowe zarządzanie organizacją.
 • Model wybranej grupy procesów zarządczych.
 • Modelowanie przypadków użycia.
 • Wprowadzenie do notacji BPMN – 60 min.
 • Warsztaty modelowania procesów – notacja BPMN.
;