Urząd gminy

Wyzwanie biznesowe

Urząd podjął decyzję o konieczności wdrożenia systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO.

Nasza rola

Wsparcie w przygotowaniu księgi jakości opisującej system zarządzania jakością.

Rozwiązanie

W ramach projektu dokonaliśmy audytu diagnostycznego, zidentyfikowaliśmy procesy funkcjonujące w urzędzie i opisaliśmy je w księdze jakości. Wsparliśmy urząd w wyznaczeniu celów jakościowych. Przeszkoliliśmy pełnomocnika ds. jakości oraz audytorów i kadrę zarządzającą, przygotowując urząd do efektywnego korzystania z systemu.

Rezultaty

Urząd wdrożył system zarządzania jakością.

;