Starostwo Powiatowe

Wyzwanie biznesowe

Urząd podjął decyzję o konieczności wdrożenia usprawnień, które pozwolą na podniesienie jakości świadczonych usług. Poszukiwał standaryzowanych rozwiązań pozwalających na taką diagnozę organizacji, która da odpowiedź na temat kierunków, w których usprawnienia powinny być podjęte.

Nasza rola

Wsparcie w przeprowadzeniu urzędu przez proces samooceny metodą CAF.

Rozwiązanie

W ramach projektu, wspólnie z zespołem wyłonionym w urzędzie, przeprowadziliśmy proces samooceny metodą CAF, w wyniku którego przygotowany został plan usprawnień. Przeszkoliliśmy także pracowników urzędu tak, by możliwe było samodzielne prowadzenie przez nich samooceny w przyszłości.

Rezultaty

Urząd wdrożył usprawnienia wynikające z pierwszego planu działania. Rozpoczął także usystematyzowane działania prowadzące do stałej oceny swych działań pod kątem jakości.

;