Duży bank

Wyzwanie biznesowe

Bank podjął decyzję o outsourcowaniu usług logistycznych niezbędnych do właściwej realizacji projektów szkoleniowych dla swoich pracowników.

Nasza rola

Firma HR Logistic stała się wyłącznym, zewnętrznym dostawcą usług logistycznych dla szkoleń realizowanych na rzecz banku. Spółka odpowiada m.in. za obsługę kontaktów z dostawcami (firmami szkoleniowymi), organizację zaplecza oraz kontakt z uczestnikami.

Rozwiązanie

Zaproponowaliśmy obsługę procesu wsparcia organizacji i przeprowadzenia szkoleń. Obecnie odpowiadamy za wysyłanie zaproszeń do uczestników, zapewnienie właściwego miejsca dla szkoleń oraz koordynację kontaktów z dostawcami szkoleń. Wspieramy obsługę logistyczną szkoleń poprzez przygotowanie sal, zapewnienie noclegów, cateringu i obsługi technicznej. Poza tym zapewniamy zbiorcze miesięczne raporty ułatwiające departamentowi HR zarządzanie procesem rozwoju kadr.

Rezultaty

Klient został całkowicie odciążony z działań organizacyjnych wokół realizowanych szkoleń. Departament HR oszczędza mnóstwo czasu, dzięki czemu może skoncentrować się na realizacji ważnych zadań. Dodatkowym pozytywnym rezultatem jest ułatwienie rozliczania procesu szkoleniowego  zamiast stosu dokumentów kosztowych nasz Klient otrzymuje faktury zbiorcze.

;