Branża finansowa

Rynek finansowy to stale i dynamicznie zmieniające się organizacje, które cały czas muszą ewoluować  ze względu na bardzo dużą konkurencję oraz ciągłe zmiany dokonujące się na rynku.

Kluczowymi wyzwaniami na dzisiaj dla tego rynku są zmiany demograficzne, a więc wchodzenie na rynek zarówno sprzedaży jak i pracy, klientów pokolenia Y czy Z oraz dynamicznie postępujące zmiany na rynku technologicznym. Te dwa kluczowe czynniki wymuszają zmianę podejścia w procesie sprzedaży oraz obsługi klienta czy też, patrząc z perspektywy tworzenia skutecznej organizacji finansowej,  zmiany w podejściu do rekrutacji oraz zarzadzania pracownikami.

Doświadczenie

Nasze działania zarówno w tworzeniu projektów rozwojowych jak i konsultacji od samego początku, a więc od 19 lat istnienia naszej firmy, są mocno osadzone w rynku finansowym. Pracujemy zgodnie z naszą filozofią „bycia blisko Klienta”, a to oznacza naszą realną pomoc w rozwiazywaniu bieżących problemów z jakimi mierzą się nasi Klienci. Wspieramy elastycznie wprowadzane zmiany związane z wyzwaniami na rynku oraz wzmacniamy w wyznaczaniu trendów na przyszłość.

Przykładowe problemy – nasze rozwiązania

  • wyzwania związane ze zmianami wynikającymi z różnic pokoleniowych – wdrażanie nowych standardów sprzedaży oraz obsługi klienta
  • rotacja pracowników pokolenia Y i Z – zarządzanie / motywowanie pracowników pokolenia Y i Z
  • trudności i problemy w zespole wynikające z różnic pokoleniowych – Skuteczny zespół pomimo różnic pokoleniowych
  • Mała efektywność sprzedawcy na stanowisku pracy – Rozwój umiejętności pracowników  przez bezpośredniego przełożonego
  • Spadek zaangażowania i efektywności pracy pracowników – szkolenia z kompetencji zarządczych
  • Brak kompetencji liderskich / menedżerskich nowo mianowanych kierowników/ menedżerów – projekty rozwojowe dla nowo mianowanych szefów