Nasza filozofia

Uczymy konkretnych umiejętności odwołując się zawsze do specyfiki pracy w organizacji klienta tak, aby uczestnicy mogli wdrożyć poznaną wiedzę i umiejętności bezpośrednio po szkoleniu. W ramach szkoleń pracujemy na realnych przypadkach biznesowych. Wdrażając projekty rozwojowe dla organizacji kładziemy nacisk na zmiany na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw pracowników, bo tylko w taki sposób możemy oczekiwać wzrostu efektywności działań poszczególnych osób i całych zespołów. Wszyscy konsultanci delegowani do konkretnych projektów są trenerami - praktykami, z doświadczeniem biznesowym obejmującym realizację podobnych projektów.

Nasze metody i proces współpracy

Branżowe obszary specjalizacji

Rozwój usług doradczo szkoleniowych wymaga coraz lepszego rozumienia biznesu klienta. Działania ogólnorozwojowe zdają egzamin wyłącznie cząstkowo. Aby móc realnie wpływać na oczekiwaną zmianę u klienta niebędne jest rozumienie jego biznesu oraz często całej branży.

Dlatego w Nowych Motywacjach od kilku lat rozijamy branżowe obszary specjalizacji, tworząc wewnętrzne działy (Business Units). Ich celem jest budowa dedykowanych branżom zespołów specjalistów oraz koncentracja na zagadnieniach realnie ważnych dla danej branży. Taka konstrukcja pozwala nam tworzyć usługi, które realnie wpływają na oczekiwane przez naszych klientów zmiany.

Wystandaryzowane szkolenia kompetencyjne – Key Stones

Wystandaryzowane szkolenia kompetencyjne – Key Stones

Key Stones to zbiór 18 kluczowych obszarów kompetencji, które stanowią bazę umiejętności dla stanowisk kierowniczych i liderskich.

Szkolenia dopasowane do grup stanowiskowych – Topic Blocks

Szkolenia dopasowane do grup stanowiskowych – Topic Blocks

Topic Blocks to programy rozwijające kompetencje i umiejętności praktyczne przygotowane dla specyficznych grup stanowisk lub branż.

Rozwiązania biznesowe – Business Solutions

Rozwiązania biznesowe – Business Solutions

Bussiness Solutions to celowane rozwiązania, które odpowiadają na specyficzne problemy lub wyzwania w organizacji (ogólnie lub z danej branży).

Consulting

Consulting

Jedną z kluczowych wartości Nowych Motywacji jest pragmatyzm i koncentracja na rozwiązywaniu pozwalającym realnie wdrożyć zmianę w organizacji.