Nasza filozofia

Uczymy konkretnych umiejętności odwołując się zawsze do specyfiki pracy w organizacji klienta oraz jej aktualnych możliwości tak, aby uczestnicy mogli wdrożyć poznaną wiedzę i umiejętności bezpośrednio po szkoleniu. Dostosowujemy formę przekazywania wiedzy zarówno do oczekiwań klientów jak i aktualnej sytuacji. Wykorzystujemy i stale rozwijamy zdalne formy rozwojowe, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby edukacyjne organizacji i ich pracowników. W ramach szkoleń pracujemy na realnych przypadkach biznesowych. Wdrażając projekty rozwojowe kładziemy nacisk na zmiany na poziomie wiedzy, przyswajania, umiejętności i postaw pracowników oraz kanałów przekazu, bo tylko w taki sposób możemy oczekiwać wzrostu efektywności działań poszczególnych osób i całych zespołów. Wszyscy konsultanci delegowani do konkretnych projektów są trenerami - praktykami, z doświadczeniem biznesowym obejmującym realizację podobnych projektów, a także otwartością na nowe, czasem niekonwencjonalne, formy i środki przekazu.


Nasze metody i proces współpracy

Branżowe obszary specjalizacji

Rozwój usług doradczo szkoleniowych wymaga coraz lepszego rozumienia biznesu klienta. Działania ogólnorozwojowe zdają egzamin wyłącznie cząstkowo. Aby móc realnie wpływać na oczekiwaną zmianę u klienta niebędne jest rozumienie jego biznesu oraz często całej branży.

Dlatego w Nowych Motywacjach od kilku lat rozijamy branżowe obszary specjalizacji, tworząc wewnętrzne działy (Business Units). Ich celem jest budowa dedykowanych branżom zespołów specjalistów oraz koncentracja na zagadnieniach realnie ważnych dla danej branży. Taka konstrukcja pozwala nam tworzyć usługi, które realnie wpływają na oczekiwane przez naszych klientów zmiany.

Wystandaryzowane szkolenia kompetencyjne – Key Stones

Wystandaryzowane szkolenia kompetencyjne – Key Stones

Key Stones to zbiór 18 kluczowych obszarów kompetencji, które stanowią bazę umiejętności dla stanowisk kierowniczych i liderskich.

Szkolenia dopasowane do grup stanowiskowych – Topic Blocks

Szkolenia dopasowane do grup stanowiskowych – Topic Blocks

Topic Blocks to programy rozwijające kompetencje i umiejętności praktyczne przygotowane dla specyficznych grup stanowisk lub branż.

Rozwiązania biznesowe – Business Solutions

Rozwiązania biznesowe – Business Solutions

Bussiness Solutions to celowane rozwiązania, które odpowiadają na specyficzne problemy lub wyzwania w organizacji (ogólnie lub z danej branży).

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne

W panującej obecnie trudnej sytuacji atmosfera niepewności i paniki u wielu osób wywołuje problemy natury emocjonalnej. Próby mierzenia się z nimi bez profesjonalnego wsparcia mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji zarówno psychologicznych jak i społecznych, a w efekcie negatywnie wpływać nie tylko na pracę, ale również na rodzinę i najbliższe otoczenie.