Zarządzanie
projektami - PM1

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz elementy metodyki i techniki zarządzania projektem. Szkolenie oparte o ćwiczenia i studium przypadku z rzeczywistych działań realizowanych w organizacji.

Opis szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi metodami, technikami i narzędziami zarządzania projektami. W zależności od wymagań Uczestników, program szkolenia jest oparty
o klasyczne metodyki PRINCE2® oraz PMBoK®, techniki rekomendowane przez International Project Management Association, jak również inne, specyficzne metodyki i techniki branżowe.
W wyniku takiego połączenia uczestnicy szkolenia otrzymują nie tylko wiedzę na temat procesów zarządzania projektami jednej z wiodących metodyk, ale również poznają praktyczne sposoby
i techniki zarządcze, możliwe do natychmiastowego wykorzystania w prowadzonych przez siebie przedsięwzięciach. Podczas dwudniowych intensywnych warsztatów uczestnicy poznają wzorce projektowe, samodzielnie wykonują zadania oparte o studium przypadku, wypracowują synergiczny sposób współpracy grupowej, poznają zarówno twarde jak i miękkie aspekty zarządzania projektem.

Kurs przeprowadzany jest w formie interaktywnych warsztatów poprzedzonych krótkimi prezentacjami wprowadzającymi w kolejne elementy metodyki i technik zarządzania projektem, podczas których uczestnicy w grupach opracowują praktyczne zagadnienia związane z tematyką kursu. Przez cały czas trwania kurs oparty jest o zespołową pracę nad jednym studium przypadku. Dzięki temu uczestnicy są w stanie prześledzić oraz samodzielnie wykonać zadania związane z analizą i planowaniem projektu w tym: opisanie uzasadnienia biznesowego projektu, zbudowanie zespołu zarządzania projektem, wykonanie analizy środowiska i analiza udziałowców projektu, przeprowadzenie analizy problemu i celów projektu, wykonanie analiza ryzyka, diagramu następstw produktów, diagramu sieciowego, wyznaczenie ścieżki krytycznej, podział zakresu na pakiety prac, zbilansowanie zasobów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zbudować zespół zarządzania projektem.
 • Zbudować plan komunikacji w projekcie.
 • Określić role i odpowiedzialności w zespole zarządzania projektem.
 • Przeprowadzić analizę problemu i celów projektu.
 • Wykonać analizę ryzyka.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami.
 • Cele projektu.
 • Organizacja i komunikacja w projekcie.
 • Planowanie zakresu projektu.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Planowanie projektu.
 • Zarządzanie jakością.
 • Planowanie Etapu projektu.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zamykanie projektu.
;