Master HR

WYBIERZ I ZATRZYMAJ WŁAŚCIWYCH LUDZI

Narzędzie Master Person Analysis (MPA) Duńskiej firmy Master International obecne w wielu krajach, przychodzi z pomocą zespołom HR. MPA identyfikuje kluczowe zachowania wpływające na sukces pracownika na danym stanowisku. Jest to możliwe dzięki stworzeniu kryteriów w postaci kluczowych cech osobowości pożądanych zarówno na konkretnych stanowiskach jak i w rodzinach stanowisk. Przejrzyste procesy wspomagające selekcję ułatwiają współpracę HR i managerów decydujących o zatrudnieniu oraz awansie. Narzędzie jest zintegrowane z platformą METIS, która pozwala przetwarzać zgromadzone dane. Można porównywać dane najlepszych pracowników, co pozwala precyzyjnie określić jakie cechy pracowników sprawdzają się najlepiej na danym stanowisku pracy.

MPA to test osobowości zawodowej badający typowe zachowania

• Pozwala określić na początku procesu (np. z właścicielem biznesowym projektu) profil pożądanej osoby.
• Pozwala określić zachowania pożądane w organizacji i wpisać je w profil, którego szukamy.
• Poprzez kompleksowy moduł analityczny przyśpiesza decyzje oraz jest wiarygodną podstawą podejmowania decyzji HR-owych i rozwojowych.
• Dostarcza rzetelne raporty z istotnymi informacjami w postaci przewodnika rozmowy zwrotnej, raportu dla „trzeciej strony”, który umożliwia managerowi udzielić samodzielnie feedbacku w ustrukturyzowany sposób.
• Powala osobie, która poddała się testowi samodzielnie pobrać raport zwrotny.
• Za pomocą narzędzi IT lub ustrukturowanej rozmowy umożliwia zaangażowanie decydentów w procesy selekcji (tak przy rekrutacji zewnętrznej jak wewnętrznej).
• Został stworzony przez psychologów i zweryfikowany zgodnie z międzynarodowymi standardami.

MPA dostarcza istotnych informacji o cechach osobowości pracownika, takich jak:

• Umiejętność definiowania celów, wpływ oraz charyzma.
• Interakcje z ludźmi, zaufanie oraz umiejętność wyrażania emocji.
• Podejście do zadań, podejmowanie decyzji.
• Zainteresowanie rozwojem oraz nowymi pomysłami.

Korzyści ze stosowania MPA:

• Elastyczny i efektywny przepływ procesów oszczędzający czas i minimalizujący ryzyko.
• Analiza wyników osób ocenianych, dopasowanie i porównywanie rezultatów pomagają podejmować skuteczne decyzje managerskie.
• Oszczędność czasu dzięki grupowemu wysyłaniu zaproszeń i zautomatyzowanemu systemowi raportów zwrotnych.
• Gotowe raporty łączące wyniki testów.
• Możliwość zarządzania assessmentami z platformy WEB (urządzenia PC, tablety oraz smartfony).
• Wypełnienie testu zajmuje ok 15 minut, raport trafia do uczestnika w tym samym dniu w którym został wypełniony.

Pobierz : MPA – Broszura informacyjna