Nasz zespół

powrót Piotr Dudek

Piotr Dudek
Trener

Biografia

Trener, facylitator, konsultant zarządzania. Pracuje jako trener – konsultant od 1997 roku. Posiada Międzynarodowy Certyfikat w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju wydany przez Thames Valley University i Matrik. Przez 6 lat był prezesem zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik oraz zarządzał różnej wielkości projektami edukacyjnymi.

Specjalizuje się przede wszystkim w pracy z dla biznesu, dla firm głównie z sektorów: finansowego, outsourcingowego, produkcyjnych i handlu wielkopowierzchniowego oraz w treningu dla trenerów (od 10 lat członek kadry szkoły trenerów SKiTZMatrik).

Specjalizacja trenerska: szkolenia z obszaru rozwoju kompetencji menedżerskich, takie jak: zarządzanie zorientowane na rezultaty, zarządzanie sytuacyjne, przywództwo, motywowanie, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem, styl coachingowy w pracy menedżera, zarządzanie konfliktem oraz z obszaru rozwoju kompetencji osobistej: trening dla trenerów (prowadzenie treningu, projektowanie treningu, praca konsultacyjna i analiza potrzeb szkoleniowych), typologia zachowań wg Insights, prezentacje publiczne, asertywność, wywieranie wpływu.

Certyfikowany trener metodologii Insights Discovery, Extended Disc i Ensize.