Nasz zespół

powrót Joanna Samsel

Joanna Samsel
Trenerka

Biografia

Pracuje w oparciu o 21 letnie doświadczenia biznesowe związane z pełnieniem różnych funkcji w organizacjach: HR Biznes Partner, coach, twórca i koordynator projektów rozwojowych dla menedżerów i specjalistów, lider projektów związanych ze zmianą kultury organizacji (m.in. zaangażowania pracowników, polityki personalnej, rozwoju pracowników, motywującego przywództwa, zarządzania talentami), menedżer sprzedaży oraz menedżer ds. relacji z klientami.

Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry menedżerskiej z zakresu zarządzania ludźmi, zarządzania zmianą, zarządzania efektywnością pracy, budowania zespołu, motywowania, zarządzania relacjami i komunikacją, asertywnością, train the trainer. Chętnie angażuje się w projekty promujące potrzebę świadomej pracy z emocjami i stresem.

Wspiera organizacje i zespołów HR w zmianach kultury organizacji poprzez tworzenie planów szkoleń i ścieżek rozwoju, projektów rozwoju określonych kompetencji, wzrostu zaangażowania pracowników, zarządzania talentami i upowszechniania wartości.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rozwijania kompetencji pracowniczych na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Holistyczną Szkołę Trenerów.