Nasz zespół

powrót Grażyna Bubak

Grażyna Bubak
Główna Księgowa

Biografia

Główna Księgowa w Nowych Motywacjach. Odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, nadzór nad prawidłowością sporządzania i obiegu dokumentów, przygotowywanie analiz kontrolingowych i raportów na potrzeby Zarządu oraz sprawozdawczość finansową. Osoba rzetelna, z ogromną starannością wykonująca swoje obowiązki, zawsze chętna do pomocy.

Absolwentka Zarządzania Firmą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, rachunkowości oraz zarządzania zdobywała w polskich przedsiębiorstwach, z sukcesem realizując wyznaczone cele. Znaczącą pozycją w jej doświadczeniu zawodowym była kompleksowa obsługa księgowa Spółki z branży motoryzacyjnej, zakwalifikowanej jako duży przedsiębiorca, mającej kilka oddziałów w Polsce.