Nasz zespół

powrót Dominika Kornecka

Dominika Kornecka
Konsultantka ds. Projektów Rozwojowych

Biografia

Z branżą szkoleniową związana od 2011r. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży.

Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań rozwojowych i dostarczaniu usług na najwyższym poziomie, stawiając cele biznesowe i organizacyjne klientów na pierwszym miejscu.

Zarządza projektami szkoleniowymi i konsultacyjnymi zarówno dla klientów biznesowych jak i jednostek administracji publicznej. Odpowiada za bieżący kontakt z klientem oraz sprawność operacyjną podczas realizacji projektu rozwojowego na każdym jego etapie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowań do działań rozwojowych, a także doświadczenie w ich realizacji. Pełniąc funkcję kierownika projektu odpowiada za koordynację pracy zespołu projektowego, przygotowywanie dokumentacji, monitoring i ewaluację, a także opracowywanie raportów po zakończonej realizacji.

Jest odpowiedzialna za przygotowywanie postępowań przetargowych, a także za udział w postępowaniach dostępnych na rynku.

Współorganizuje wydarzenia branżowe. W przeszłości mocno związana z branżą MICE.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii – specjalizacja: administracja publiczna. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince II Foundation.