Centrum finansowo-księgowe

Wyzwanie biznesowe

Klient przeprowadził wewnętrzne badanie satysfakcji pracowników. Zaniepokojony słabymi wynikami, określił strategiczne cele organizacyjne: zmniejszenie rotacji pracowników, zwiększenie atrakcyjności firmy na rynku pracy i wśród pracowników, podniesienie poziomu zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników. Firmie zależało na wypracowaniu sposobu zwiększenia poziomu satysfakcji pracowników.

Nasza rola

Zostaliśmy zaproszeni do stworzenia racjonalnego rozwiązania i, w razie takiej potrzeby, do wsparcia w jego wdrożeniu. Współpraca miała charakter projektu konsultingowego, a jej produktem miały być względnie proste, optymalne pod względem kosztów i czasu wdrożenia rozwiązania.

Rozwiązanie

Dokonaliśmy wnikliwej analizy wyników dotychczasowych badań satysfakcji pracowników. Przeprowadziliśmy szereg spotkań fokusowych gromadząc podczas nich wszystkie rodzaje stanowisk w organizacji. Zapewniliśmy pełną anonimowość uczestnikom fokusów, dzięki czemu zebraliśmy wiarygodne i rzetelne opinie o problemach organizacji. Przeprowadzone badania pozwoliły nam wysnuć trafne wnioski, sugestie zmian i usprawnień w wielu obszarach firmy. Wnioski w formie raportu, danych, zaleceń i rekomendacji przekazano zarządowi oraz HR, który odpowiadał za wdrożenie zmian.

Rezultaty

Klient uzyskał pełen wgląd w rozpoznanie źródeł niezadowolenia pracowników. Poznał swoje słabe strony. Uzyskał szereg rekomendacji i wskazówek naprawy. Wiele z sugerowanych zmian administracyjnych i związanych z zarządzaniem ludźmi zostało wcielonych w życie. Na działania te pracownicy zareagowali bardzo pozytywnie. Poczuli, że jest to realna odpowiedź na ich potrzeby, że zostali wysłuchani. Firma usprawniła m.in. system motywacyjny, komunikację wewnętrzną, plan ścieżek karier, proces rekrutacji. Wdrożono też ważne dla pracowników zmiany administracyjne, np. zrezygnowano z dress code i otwarto się na możliwość telepracy. Istotną korzyścią jest rzeczywisty wzrost satysfakcji pracowników.

Rekomendacje objęły także plan rozwoju dla menedżerów. Został on wdrożony przez Nowe Motywacje w ramach tzw. Akademii Lidera.

;