Branża medyczna

Problem

Firma stanęła przed koniecznością wdrożenia międzynarodowych standardów oraz organizacji procesów z zastosowaniem elementów podejścia Lean. Jednym z wyzwań było spełnienie wymogów utrzymania oraz udokumentowania wysokiej jakości wytwarzanych produktów oraz procesu wytwórczego.

Nasza rola

Przejęcie odpowiedzialności za wdrożenie systemu zarządzania jakością.

Rozwiązanie

Przy wsparciu konsultantów Grupy PM pracownicy średniego i wyższego szczebla menedżerskiego utworzyli zespół wdrożeniowy. W trakcie realizowanych przez nas szkoleń zespół podniósł kompetencje. Dzięki zdobytej wiedzy wypracowano procedury, instrukcje i schematy procesów oraz optymalizacji ergonomii stanowisk. Przede wszystkim jednak stworzono efektywny system do zarządzania gospodarką magazynową, co pozwoliło zmniejszyć stany magazynowe przy utrzymaniu ciągłości produkcji.

Rezultat

Synergiczne działania optymalizacji procesu oraz wdrożenia standardów jakości spowodowały, że organizacja spełnia wysokie wymagania jakościowe, utrzymując optymalny poziom kosztów produkcji. Jednocześnie udało się wdrożyć system, dzięki któremu Klient generuje wymierne oszczędności w procesie produkcyjnym i magazynowania.

;