Business Development Manager

#NoweMożliwości na wiosennym horyzoncie!

Chcesz rozwinąć się zawodowo i odnaleźć Twoje #NoweMotywacje? Dołącz do zespołu sprzedażowo-realizacyjnego jako Business Development Manager/Managerka!

O stanowisku: 

➡ Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i rozwojowych klienta, budowanie relacji z nowymi klientami, utrzymywanie oraz poszerzanie współpracy z klientami już aktywnymi

➡ Przygotowywanie złożonych programów merytorycznych i szkoleń (samodzielnie oraz wspólnie z zespołem) 

➡ Opracowanie merytorycznych materiałów szkoleniowych, udział w tworzeniu e-learningów, filmów, podcastów

➡ Facylitacja różnych programów szkoleniowych

➡ Bieżąca komunikacja i udział w spotkaniach z kluczowymi klientami

➡ Współpraca z trenerami-realizatorami w zakresie wdrożenia do realizowanych programów

Kompetencyjne MUST HAVE:

✅ Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z umiejętności miękkich/ twardych, a także w pracy z organizacjami o złożonej strukturze w projektowaniu procesów rozwojowych

✅ Wiedza merytoryczna z zakresu zarządzania ludźmi, sprzedaży, efektywności osobistej.

✅ Kreatywność i pro aktywność we wdrażaniu nowych rozwiązań,

✅ Umiejętność dostosowania się do zmieniającego się otoczenia i pracy pod presją czasu,

✅ Wysokie kompetencje autoprezentacyjne i umiejętności interpersonalne,

✅ Biegła znajomość języka polskiego,

✅ Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej oraz chęć współpracy,

✅ Umiejętność budowania/ utrzymywania relacji biznesowych.

Kompetencyjne NICE TO HAVE:

👉 Doświadczenie biznesowe w obszarze, dla którego będziesz dostarczać rozwiązania rozwojowe

👉 Dobra znajomość języka angielskiego,

👉 Ukończony kurs TTT

📍Wymiar pracy: Full time

Żeby zaaplikować na to stanowisko wyślij swoje CV na adres rekrutacja@nm.com.pl

Dołącz do naszego zespołu!